I mars vedtok Stortinget at de som blir permittert, skal få full lønn dekket av Nav de første fire ukene. Ordningen skulle tre i kraft umiddelbart, med forbehold om at Nav måtte få på plass den tekniske løsningen.

50 dager etter at krisetiltaket ble vedtatt, venter mange fortsatt, skriver FriFagbevegelse , som først omtalte saken.

– Vi var for optimistiske. Vi hadde håpet vi skulle klare å få søknadsfunksjonen ferdig i disse dager, men vi kommer til å trenge mer tid. Det beklager vi, og vi har stor forståelse for at dette er vanskelig for dem som er berørt, sier beredskapsleder Yngvar Åsholt i Nav.

Få siste nytt om koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio.

Ordningen skulle være på plass innen mai, men ble forsinket. Nav vet ikke når søknadsskjemaet vil være klart, og Åsholt vil ikke gi noe anslag.

Nav jobber nå med Arbeids- og sosialdepartementet for å finne en løsning. Blant annet vurderes det om regelverket kan forenkles ytterligere.

Les også: Dette er dine rettigheter hvis arbeidsgiver går konkurs

– Må få ordning på plass raskt

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kaller forsinkelsen uheldig.

– Alle skal være trygge på at pengene kommer, men vi må ha løsninger som er mulig for Nav å håndtere. De som trenger penger nå og ikke har en sparekonto å leve av i en overgangsperiode, bør søke om sosialhjelp. Nav-kontorene skal praktisere reglene lempeligere enn vanlig, sier han.

Røe Isaksen sier det vanligvis tar lang tid å utvikle en slik ordning. Det er krevende å lage en løsning som er enkel og korrekt, samtidig som den skal ta høyde for alt fra permitteringsgrad til stillingsbrøker, påpeker han.

Les også: Kjære politikere: Lønnstilskudd kan redde tusenvis av norske arbeidsplasser

Forskudd eller sosialhjelp

De som nå venter på utbetaling og er i en vanskelig økonomisk situasjon, har to muligheter: Søke om forskudd på dagpenger eller søke om sosialhjelp.

Som permittert har man ikke rett til dagpenger før etter at man har vært permittert i 21 dager. Først da kan man søke om forskudd. LO har etterlyst denne ordningen flere ganger, både overfor Arbeids- og sosialdepartementet og Nav, skriver FriFagbevegelse.

Det er kommet inn 379.000 søknader om dagpenger under permittering siden 12. mars. Hvor mange som nå venter på utbetalingen sin, har Nav ikke oversikt over. Det er fordi en del permitterte har fått forskudd fra arbeidsgiver, og de er ikke berørt av forsinkelsen.

Automatisert løsning

Det er nødvendig med en automatisert saksbehandling for å kunne ta unna søknadene, ifølge etaten.

I motsetning til forskuddsordningen for dagpenger, som kom på plass i løpet av noen dager, stilles det andre krav til en teknisk løsning som skal fatte vedtak om rett til en helt ny ytelse, som må følge et detaljert regelverk.

– Dessuten la vi til grunn at vi kunne basere oss på inntektsopplysninger som arbeidsgivere har rapportert til Skatteetaten via a-ordningen. Det har vist seg at a-ordningen ikke kan gi oss alle opplysningene vi trenger for å utbetale lønnskompensasjon. Dette ville ført til en rekke feilutbetalinger og at mange ikke ville fått penger de har krav på, sier Åsholt.

Når ordningen først er på plass, så vil det ta kort tid å få søknadene unna siden det vil være en automatisert behandling, mener Åsholt.

– Så sant vi greier å behandle alt automatisk, så vil det ikke være noe kø. Vi ser på noen ulike løsninger, og det er ikke sikkert at alle vil gi hundre prosents automatisering, sier Åsholt.

Les også: En av fire koronaledige tilbake på jobb