Ingen norske virksomheter har større betydning for så mange mennesker som Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Fra etatens drøyt 450 kontorer deles det årlig ut godt over 300 milliarder kroner til flere millioner mottakere - enten det er snakk om barnetrygd, ledighetstrygd eller alderspensjoner.

For mange er NAV-pengene hele livsgrunnlaget, og nettopp derfor er det så alvorlig at den såkalte NAV-reformen har fremstått som en sammenhengende skandale.

I hele denne perioden har Tor Saglie beholdt jobben gjennom alle brottsjøene, men når han nå selv trekker i tråden, må det være vesentlig å få på plass en ny NAV-direktør så raskt som overhodet mulig.

En etat som utfører så viktige samfunnsoppgaver og har 17.000 ansatte, kan ikke ha en sjef på oppsigelse.

Egentlig er det utrolig at Saglie har fått sitte så lenge, for det har ikke manglet på kritikk. Alvorligst er kanskje Riksrevisjonens knusende dom i fjor høst, der NAV ble kritisert for rot og gjentatte lovbrudd.

Riksrevisjonens gjennomgåelse avslørte at NAV deler ut penger til folk som ikke har krav på dem, og holder tilbake penger til andre som har krav på penger. Dette skjedde ikke av og til, men ifølge Riksrevisonen i 60-70 prosent av sakene!

Riksrevisjonen stikkontroll avslørte over 500 tilfeller av feil i utbetalte sykepenger, og NAV fulgte heller ikke opp den lovpålagte plikten til å hjelpe sykmeldte tilbake på jobb. Hele syv av ti sykmeldte fikk ikke den oppfølgingen de har lovmessig rett på fra NAV.

Her kan du lese:Riksrevisjonens rapport om revisjon av Arbeids- og velferdsetaten

I utgangspunktet er det fornuftig med en reform som samler de ulike offentlige etatene, slik at klientene slipper å gå fra kontor til kontor - og slik at det finnes en saksbehandler som har en totaloversikt over ytelsene til en enkelt klient.

Men gjennomføringen av reformen har gått helt galt. Det er kritisk både for samfunnet og trygdemottakerne. Hele velferdsstaten hviler på at skattyterne kan ha tillit til at det økonomiske sikkerhetsnettet på over 300 milliarder kroner brukes effektivt og treffer de som trenger hjelp.

NAV-direktør Tor Saglie skal ha ros for at han har stått støtt i stormen tross en beskjeden lønn på 1,4 millioner kroner (selv lønnen har vært kritisert).

Men nå er det absolutt på tide med et sjefsbytte og en ny direktør som kan skape et positivt omdømme.

Til nå har NAV stått til stryk, og betegnende nok ligger NAV helt på bunn i brukernes tilfredshet - klart slått av Ligningskontoret.