I et notat til Arbeids- og sosialdepartementet 30. august oppsummerer Nav om sakens kjerne.

Les: Nav-ofre kan kreve millioner i erstatning

Konsekvensene av en mulig feil kan ha vært at brukere mistet retten til ytelser, fikk store tilbakebetalingskrav eller ble dømt til betinget eller ubetinget fengsel, lister Nav opp.

Likevel er konklusjonen at Nav ikke mener at de bør foreta seg noe for å finne fram til sakene.

– Vi legger til grunn at det foreligger et større antall saker, og det vil være vanskelig, om ikke umulig å gjenfinne disse, skriver Nav.

Les: Nav begynner torsdag å ringe mulige ofre i trygdeskandalen

Sakene måtte ikke bare finnes, men også granskes for å finne ut om vedtaket var gyldig eller ikke. Det vil være svært arbeidskrevende, påpeker Nav.

– Vi mener derfor at vi som utgangspunkt ikke er forpliktet til å på eget initiativ gjenfinne saker vi ikke har konkret kunnskap om, skriver Nav i notatet.

– Det må vurderes hvordan dette eventuelt skal gjøres når det kommer til straffesaker. Disse kan gjenfinnes, men vil være arbeidskrevende, heter det videre.