Tirsdag legger Nav fram rapporten «Fattigdom og levekår i Norge». Resultatene i rapporten bekymrer Nav, skriver Klassekampen.

– Det går ikke rette veien. Andelen med lavinntekt øker over tid, samtidig som vi ser at inntektsforskjellene øker, og de rike blir rikere, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav til avisen.

Rapporten viser særlig tre forhold som ansees som bekymringsfulle. Definert ut fra EUs fattigdomsgrense (de som tjener mindre enn 60 prosent av medianinntekten) har altså andelen fattige i Norge gått opp fra 7,7 prosent i 2011 til 9,3 prosent fire år senere.

Hele 17,5 prosent av alle barn i Oslo bor i husholdninger som har vedvarende lav inntekt, og personer med innvandringsbakgrunn utgjør hele 43 prosent av alle fattige. Denne andelen har økt jevnt og trutt.

Det er særlig i aldersgruppen 18–34 år at rapporten viser at andelen fattige øker, fra rett under 10 prosent til over 14 prosent.

Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt.

– Mangel på arbeid, og lav inntekt, gir betydelige helseutfordringer. Om man blir ekskludert fra arbeidsmarkedet vil flere bli avhengige av offentlig forsørgelse. Nasjonaløkonomisk er ikke det heldig. Det påvirker livene til de det gjelder, og det preger barndommen til mange, sier Åsholt.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her