VARDØ (Nettavisen): Nettavisen er i Finnmark for å besøke byen og kommunen som er i ferd med å dø.

Halve byen har forsvunnet siden storhetstiden på slutten av 60-tallet.

I 1970 hadde Vardø 4187 innbyggere – nå har de 2110. Hus står tomme og byen har høyeste arbeidsledighet i Finnmark, 4,9 prosent i april.

Les også: 30 ansatte omsetter for 100 millioner

Nye statlige arbeidsplasser

Med Finnmarks høyeste ledighet er det naturlig å svinge innom Nav-sjef i Vardø, Bitte Isaksen, under vår visitt i nord.

Isaksen er født og oppvokst i Vardø og kan fortelle om store endringer:

- Den har forandret seg veldig mye med at fiskeriene er lagt ned og at folketallet er halvert siden 1970-tallet, til cirka 2000 i dag, forteller hun.

Vardø har fått flest offentlige arbeidsplasser i Finnmark, ifølge Isaksen:

- Vi har fått en del offentlige arbeidsplasser: Nav lønnsgaranti, kontoret for voldsoffererstatning, trafikksentralen og politiattestkontoret.

- Synes du det er litt rart at disse offentlige arbeidsplassene har havnet her?

- Ja, det kan du si, men man jobber jo digitalt - så det er jo god distriktspolitikk å flytte plasser ut av Oslo, mener hun.

- Men litt uvant er det, for oss hadde det vært best å satse på fiskeriene.

Ringvirkningene er tydelige:

- Det har medført et helt annet behov for utdanning enn før, slår hun fast.

- Da fiskeriene ble lagt ned, fikk vi masse folk som sto uten jobb og som ikke hadde utdanning utover grunnskolen. Da steg uførestatistikken i Vardøva og arbeidsledigheten steg voldsomt. Vi så at de unge tok utdanning, og da det ikke var jobb å få her, flyttet de.


Les også: Solgte enebolig med seks soverom - til 350.000 kroner

- Unge vegrer seg

Isaksen snakker varmt om et lite og gjennomsiktig samfunn.

- Vi ser hverandre. Hvis vi ser noen som trenger hjelp, trår vi til og kan lettere fange opp når noe er vanskelig enn man kan i Alta og Tromsø, sier hun.

- SSB forventer en nedgang i befolkningen fremover. Hva tenker du om det?

- Vi må se på det som skjer, vi har jo en regionalisering hvor Troms og Finnmark skal slå sammen. Det skaper usikkerhet, folk vegrer seg for å etablere seg her fordi de ikke vet hvordan fremtiden vil bli. Er vi i ferd med å bli avfolket? Vil det være jobb her om 15 år, undrer hun.

- Jeg tror de unge vegrer seg, tenker seg mer om før de kjøper hus og får barn og stifter familie her i Vardø. Du skal ha en fremtid, være sikret videregående skole, så mister vi den, er det ikke noe fremtid å tilby unge.

Les også: Her stemmer 54 prosent Ap - men hvor er 1. mai-toget?

- Du kan ikke bosette en øy i havet med jurister

- Vil du si det er fornuftig at de unge er skeptiske til å etablere seg i Vardø?

- Det er i alle fall realistisk å være skeptisk. Jeg ser det slik at det går den veien, både med regionaliseringen og fiskeripolitikken, sier hun.

- Du kan ikke bosette en øy i havet med jurister, det er ingen produksjon her. Det er ikke liv laga bare å ha offentlige arbeidsplasser på en øy i havgapet.

Les også: Solgte enebolig med seks soverom - til 350.000 kroner

- Det er trist

- Hva tenker du om en utvikling som innebærer avfolkning av Vardø?

- Det er trist. Det er jo det, men verden går videre, og det er en del av utviklingen og digitaliseringen og endring i arbeidsstruktur. Vi hadde ønsket å ha det som vi hadde det på 1970-tallet, hvor alle fikk jobb og det kokte i samfunnet.

- Byggevirksomheten var på topp, nå bygges det ikke lenger hus her.

- Hvordan vil du beskrive stemningen i Vardø nå?

- Den er litt mer positiv enn for fem år siden, men samtidig skaper all sentraliseringen utrygghet.

- En av tre på trygd

Vi merker oss fra statistikken til Statistisk sentralbyrå at:

  • 457 er alderspensjonister
  • 176 er uførepensjonister
  • 51 er registrert som helt arbeidsledige


Det betyr at 684 – eller én av tre - går på trygd.

Vardø Høyre skriver på sin hjemmeside om pleie, omsorg, helse og sosiale tjenester at:

«Mer enn 50 prosent av kommunens budsjett går til denne etaten. Dette er en utvikling som ikke er bærekraftig om den fortsetter.»

- Veldig trist

- Hovedgaten bærer preg av mange tomme lokaler og nedslitte hus. Hva vitner det om?

- Det er veldig trist. Vi ønsker oss tilbake til det som var, men det kan vi ikke få. Dette gjelder ikke bare Vardø, men er en tendens langs hele kysten.

- Hva går vi glipp av hvis vi mister et kystsamfunn som Vardø?

- Det var et vanskelig spørsmål, sier hun og drar litt på det.

- Noen må ta i land fisken vi skal leve av. Hvordan skal vi gjøre det på best mulig måte? Man kan ikke avfolke distriktene, men det er vanskelig å si hva som er beste løsning.

Innovasjon Norge

- Vi har sett litt nærmere på Innovasjon Norges satsning i Vardø. Mye har ikke vært liv laga. Er det vanskelig å skape blest om turisme?

- Vi har noen som har klart det.

- Hva da?

- Biotope og arrangøren av utflukter til fugleøya har klart det, det er turisme. Det er veldig bra, men det krever mye, kapital og foregangsfigurer. Det er vanskelig å få til, men noen klarer det heldigvis, sier hun.

- Vi er stolte

- Hva kan Vardø lokke turister med?

- Vi har ikke vær og klima å friste med, men vi har fin natur, fugler og hav og Vardø har veldig mye historie. Det er en av Finnmarks eldste byer.

- Hva kjennetegner en vardøværing?

- Vi er stolte og glade i plassen vår, samfunnet vårt, og mentaliteten blant folk begynner å bli mer positiv enn tidligere.

- Få mellom 25 og 55

- Jeg har lagt merke til at det er mange rullatorerer ute. Stemmer det?

- Ja, vi har mange eldre her, og vi har dessverre få i aldersspennet 25 til 55 år.

- Skulle du ønske at dere klarte å få denne gruppen tilbake?

- Ja, selvfølgelig! Vi ønsker oss jo flere barn og derfor som kan berike kommunen med den oppvoksende slekten, sier hun.

- Vi har ikke sluttet å lage barn ...

- Vi så noen barnevogner i gatene?

- Ja, vi har ikke sluttet å lage barn, ler hun:

- Men det skulle vært flere. Vi håper jo at det skal fødes flere enn det dør.

- Er det godt å være gammel her?

- Ja, svarer hun kontant.

- Vi ser hverandre, her ligger du ikke og dør i en leilighet uten at noen merker det, som kan skje i Oslo. Her blir du tatt vare på.

- Hvor store konsekvenser kan fylkessammenslåingen få for Vardø?

- Finnmark har i dag 18 Nav-kontor, og det skal reduseres til 4-5, så vi mister vårt Nav-kontor, men vil få beholde et møterom her. Alt skal være klart innen 1. januar, sier hun og legger ikke skjul på at det å være brukernære er helt essensielt.

- Det nytter ikke å sitte i Alta og finne løsninger for dem som trenger hjelp her, sier hun bestemt.

Selve regionsammenslåingen skal være klar 1. januar 2020, men folk i Finnmark håper folkeavstemningen om saken 14. mai kan reversere det.

Skole og tannhelsetjeneste i spill

Politi og lege er kommunalt drevet.

- Men vi vil antagelig miste videregående skole, og det vil få får store konsekvenser. Da vil Vadsø, som ligger 74 kilometer unna, få den nærmeste skolen. Det er ikke så mye nå, men det er mye når det regner og stormer og veiene er stengt.

- Tannlegen er også fylkeskommunal, så den står vi også i fare for å miste.

Nærmeste sykehus ligger i Kirkenes.

- Vi har fastlege her, men vi klarer ikke å få stabil legedekning.

- Dette er jo helt grunnleggende i hverdagen til folk?

- Ja, det er det og vi er så vant til omorganiseringer.

Urørt natur

- Hva kjennetegner dem som ikke vil flytte herfra?

- Røtter, vi har et fantastisk landskap, urørt natur, flotte friluftsområder og store vidder. Mye vær.

- Kunne du tenkt deg å flytte?

- Ja, jeg synes mørketiden blir tyngre og tyngre. Den varer jo i to måneder, og etter at jeg er blitt eldre, synes jeg det er dystert og tungt når det er mørkt hele døgnet.

Les også: Sylvi Listhaug utskjelt av Ap-ordfører Robert Jensen: - Aldri opplevd maken

Høyeste ledighet i Finnmark

I Finnmark falt arbeidsledigheten med 19 prosent i april, sett i forhold til samme måned i fjor.

Det viser fersk statistikk fra Nav i Finnmark.

Totalt 1149 personer - 2,9 prosent av arbeidsstyrken - er registrert som helt ledige arbeidssøkere, laveste tallet på 14 år.

Vardø har den høyeste ledigheten i fylket med 4,9 prosent, sammenlignet med 5,5 prosent i mars.

- I tillegg er det de som er sykmeldte, de som går på arbeidsavklaringspenger og de som er uføre. Å ha jobb skaper god livskvalitet, det er helt klart! Mange kan jobbe litt.

- Er det slik at handelsstanden kjemper hardt for å overleve?

- Med 2000 innbyggere skal du han en fin kafé for å få den til å gå rundt. Det er problemet med å starte opp. Det er ikke folk nok. Det er for eksempel ikke skobutikk her, det er begrenset hvor mange par sko vi kan kjøpe, sier hun.

Ikke alle vil være enige med henne i det ...

- Vi har ny og fin kirke, ny ungdomsskole og flott nytt flerbrukshus. Det kan vi takke rådmannen for, han er flink, roser hun.

- Er det noe folk savner her?

- Det er lettere å bo nær et kjøpesenter. Før fikk vi alt her, nå får vi ingenting. Det er slitsomt! Skal du bygge, må du til Vadsø for å handle inn.

- Hva samler vardøværinger mer enn noe?

- Bluesfestivalen, snøballkrigen rundt påsketider og Pomofestivalen om sommeren. Dette er ting gamle vardøværinger kommer hjem til.

- Hvordan vil du beskrive forholdet til Vadsø?

- Litt kniving på folkemunne, men ellers et godt forhold Vi vil helst ikke bli forvekslet med vadsøværinger, vi har heller aldri godtatt at de er storebror. Vadsø er fylkeshovestad, men mangler den historien vi har, med festningen, heksemonumentet, museet og fugleøya, avslutter Isaksen.

Lysere for fiskeri og industri

12 av 19 kommuner i Finnmark hadde færre registrerte ledige i april, og best an ligger Hasvik og Nesseby med kun 1,9 prosent ledighet.

På landsbasis er 2,4 prosent av befolkningen registrert som helt ledige, ifølge fersk statistikk.

Markedsrådgiver Steinar Mauseth i Nav Finnmark sier det er færre registrerte ledige innen fiskeri og industriarbeid.

- Samtidig har antall permitteringer gått ned. Det kan tyde på at fiskerinæringen har hatt en god vår både til sjøs og på land. Vi ser også færre registrerte ledige bygg- og anleggsarbeidere, som kan ha sammenheng med økt aktivitet i anleggsbransjen på vårparten, sier Mauseth i en pressemelding.

Det er også flere utlyste stillinger innen reiseliv og transport.