Oslo (NTB): Trygderetten behandlet i fjor 2.874 saker, medholdsprosenten var på 23,6. Hvert fjerde Nav-vedtak som ble vurdert ble altså omgjort eller sendt tilbake for ny behandling.

Det tallet er for høyt, mener mangeårig erstatnings- og trygderettsadvokat Anders Rosenberg.

– At så mange får medhold illustrerer at Trygderetten er et helt nødvendig korrektiv til et på mange måter dysfunksjonelt Nav-system, sier han til VG.

Trine Fernsjø, nestleder i Trygderetten, sier tallet på saker der ankende part får medhold har vært stabilt i flere år.

– Oppheving skyldes oftest at saken ikke er tilstrekkelig opplyst fra forvaltningens side. Oppheving kan også skyldes at vi har fått nye opplysninger i saken som Nav må ta stilling til før en eventuell ny ankebehandling, sier Fernsjø.

I tillegg til sakene i Trygderetten fikk 3.993 personer omgjort vedtak i Nav Klageinstans. I tillegg kommer de 678 som fikk medhold i Trygderetten, pluss seire i lagmannsretten.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) mener tallet på medhold i Trygderetten er høyt.

– Jeg syns ikke det er tilfredsstillende. Det tallet må ned, sier Eriksson til VG.