Gå til sidens hovedinnhold

Nav vil revurdere avgjørelse etter kraftig kritikk

Nav sier de vil vurdere på nytt om komfyrvakt fortsatt skal være et hjelpemiddel.

- Vi lytter til kritikken og argumentene fra brannvesenet, og vil derfor gjøre en ny vurdering i denne saken, sier seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i Nav, etter at blant annet Nettavisen skrev om brannvesenets krasse kritikk av Navs avgjørelse.

Det skjer etter kritikk både fra brannvesen og forsikringsbransjen.

Les mer

Brannvesenet kritiserer Nav

I februar varslet Nav at komfyrvakt opphører som hjelpemiddel fra 16. mai 2019. Dette er et hjelpemiddel for eldre og andre personer som har problemer med å huske å slå av komfyren.

«Dette er bomskudd, NAV og Arbeids- og sosialdepartementet! Hver eneste dag rykker vi ut til komfyrbranner og tørrkokte kjeler. Kjøkkenet har blitt vårt farligste rom. Det er her de fleste boligbranner starter. Ekstra farlig er det for de svakeste i samfunnet» kritiserte Oslo brann- og redningsvesen.

Brannvesenet er glade for NAVs nye vurdering.

- Det er vi veldig fornøyd med. Vår statistikk og erfaring viser med all tydelighet hvor viktig komfyrvakten er, særlig for de utsatte gruppene. Vi er derfor glad for at disse synspunktene blit lyttet til, og håper inderlig at NAV endrer sin beslutning, sier Informasjonssjef og vakthavende stabssjef i Oslo brann- og redningsetat, Lars Magne Hovtun til Nettavisen.

- Mange har eldre kjøkken

Årsaken til Nav-vedtaket, var at komfyrvakt har vært standard i nye bygg siden 2010 og kjøkken som pusses opp med nye elektriske kurser i dag, får installert komfyrvakt, sto det på Navs hjemmeside.

«Mange av oss har kjøkken som er eldre enn 9 år. Vi bør ettermontere komfyrvakt og de fleste har råd til dette. Men eldre, hjemmeboende personer er de som kanskje trenger komfyrvakt mest. Denne gruppen har ofte dårlig råd» skrev Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS.

Også Tryg Forsikring mener dette er en feilvurdering.

- Vi frykter for uante konsekvenser ved et slikt vedtak. Tre av fire av de som omkommer i brann, tilhører risikoutsatte grupper, og nær halvparten av alle brannutrykninger til boliger skyldes komfyrbranner, sier ekspert i forebygging i Tryg Forsikring, Øyvind Setnes.

Les mer

Tryg Forsikring kritiske til Nav-kutt

Seksjonssjef Grundtjernlien i Nav sier at etaten nå vil ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og ta en ny vurdering.

Derfor ville Nav fjerne komfyrvakt

- Vår vurdering tok utgangspunkt i at vi til enhver tid er pålagt å vurdere hvilke hjelpemidler som skal inngå i folketrygden. Her er det blant annet krav om at hjelpemiddelet skal være utformet spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne, og at det ikke er vanlig å anskaffe produktet i befolkningen. Det finnes flere brannsikringstiltak som aldri har vært finansiert av folketrygden, sier Grundtjernlien

- I dag er det vanlig å anskaffe komfyrvakter selv, og det lå til grunn for vår vurdering om komfyrvakt fortsatt skal være et hjelpemiddel i folketrygdens forstand. Fra 2010 er det krav om installasjon av komfyrvakt i nybygg eller i forbindelse med rehabilitering i elektriske anlegg, sier han.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene