Oslo (NTB): Han er professor Rolf Rønning ved avdeling for helse- og sosialfag på Høgskolen i Lillehammer som hevder dette.

- Floskler
- Hjelpeapparatet vil ikke godta at brukerne kommer med andre konklusjoner enn fagfolk. Brukermedvirkning blir ofte en floskel og et honnørord. Dermed blir brukerne lurt, sier Rønning til Vårt Land.

Han mener at NAV må ansatte kvalifiserte folk i etaten for å unngå dette.

- Mange føler seg krenket og ydmyket i møte med Nav, og det er ingen tjent med. De ansatte må kjenne regelverket godt, og vite hvordan de skal se og møte brukerne, sier han.

- Må skape tillit
Han mener NAV må få til en rettferdig og rask saksbehandling for å få tillit fra befolkningen.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon frykter at flere havner på uføretrygd fordi Navs visjon om brukermedvirkning feilet.

- NAV-reformen skulle bidra til at færre ble ufrivillig uføretrygdet, men nå frykter vi at antallet heller vil stige, sier assisterende generalsekretær Jarle Ovesen. (©NTB)