Nederlag for Yara

En kvinnelig leder i Yara International er blitt utsatt for grove krenkelser og trakassering. Det fastslår Oslo tingrett i en dom.

19.05.08 00:17

I dommen fra Oslo Tingrett er den eneste formildende omstendigheten for toppledelsen i selskapet at krenkelsene kan være påført ved grov uaktsomhet og ikke bevisst.Marianne Øverlie ble tilkjent en erstatning på 750.000 kroner, og Yara må i tillegg betale saksomkostningene hennes på 360.356 kroner. Oppsigelsen av Øverlie ble kjent ugyldig, men Yara er ikke pålagt å ta henne inn i den samme stillingen som hun hadde.Retten bemerker at normalt skulle hun ha vært gjeninnsatt fordi oppsigelsen er kjent ugyldig, men det er i denne saken særegne problemer fordi en annen er ansatt i hennes stilling. I stedet må Yara gjennom forhandlinger enten finne tilfredsstillende arbeidsoppgaver for Øverlie eller for den som nå er tilsatt i hennes stilling. Dommen er nemlig ikke rettskraftig i forhold til vedkommende som nå er tilsatt.Erstatningen, som tilsvarer en årslønn, er satt såpass lavt fordi saksøkeren ikke har lidd noe økonomisk tap, heter det i dommen. Erstatningen er utmålt som billighetserstatning. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.