Av Torbjørn Røe Isaksen (H), næringsminister

Senterpartiet sentralt er norsk politikks «Prinsesse vil ikke», men å si nei til alt har også en pris.

Nei, nei, nei.

  • Nei til reformer som gir raskere og bedre veibygging.
  • Nei til å følge opp kommuner som ikke klarer å gi en god skole til barna våre.
  • Nei til ny og bedre lærerutdaning.
  • Nei til endring i jernbanen som frigjør hundrevis av millioner til mer jernbane.
  • Nei til kommunereform.
  • Nei til sterkere universiteter og høyskoler. Listen er lang.

Senterpartiet sentralt sier nei

Verden endrer seg. Det er ikke et slagord, men et faktum. Da jeg var ung - og jeg er bare litt over 40 - var pappa redd for at kabel-TV skulle ødelegge borettslaget vårt hjemme i Porsgrunn med Sky-channel og tegnefilm. Internett fantes ikke. Ingen kunne se for seg en hverdag hvor unge lever mye av sitt liv digitalt - eller hvor kriminelle også gjør det. I byer og distrikter landet rundt er unge sårbare på en helt annen måte enn tidligere, ikke minst for overgrep og hets. Verden har endret seg, da må også politiet endre seg, for eksempel.

Senterpartiet sier nei. Det er enklere å si nei enn å reformere. Og hvis du sier nei til alt hele tiden, vil du også av og til treffe med noe av kritikken. Ikke alle reformer fungerer med en gang, og vi som styrer landet er langtfra perfekte (og det var vel heller ikke de rødgrønne). Senterpartiet har vært flinkest til å få det frem.

Mindre villige er de til å snakke om alle reformene som går bra, men hvor SP har spilt rollen som bremsekloss. De har sagt nei, nei, nei, men har sjelden eller aldri hatt konkrete løsninger i stedet.

Noe av det viktigste for at folk skal kunne leve og bo over hele landet, er vei og bane. Med Høyre i regjering har samferdselsbudsjettet økt med 75 prosent siden vi tok over fra regjeringen Senterpartiet satt i i 2013.

Men like viktig: Vi reformerer og endrer samferdselspolitikken. Selskapet Nye Veier er et resultat av regjeringens politikk, og kan spare skattebetalerne for hele 25 milliarder kroner ved å tenke nytt rundt veibygging og bygge mer effektivt. Nye Veier kan ikke kalles annet enn en dundrende suksess, ikke bare bygges veiene billigere, de bygges også bedre. Når vi bygger billigere, betyr det også at bompengene blir lavere. Senterpartiet var mot og vil ikke gi Nye Veier nye prosjekter (jeg lurer også på hvilke prosjekter de skal kutte siden de ikke ønsker å frigjøre midler gjennom å bygge rimeligere).

Vi vet at omtrent 10.000 elever går ut fra skolen hvert år og er så svake i lesing og skriving at de vil få problemer senere i livet. Det er store forskjeller fra kommune til kommune. Høyre setter derfor en nedre grense i hvor dårlig skolekvalitet en kommune kan ha før kommunen tilbys hjelp. Sp sier nei.

For å ha en god skole trenger vi gode lærere. Derfor har vi gjennomført en rekke tiltak for å løfte lærerne, blant annet en stor satsing på videreutdanning og strengere inntakskrav for å bli lærer. Sp sa nei og vil senke inntakskravene og advarte mot rekrutteringskrise. I stedet skal rekordmange bli lærere.

Gjennom Jernbanereformen har Vy levert anbud på omtrent halvparten av hva de fikk for å drifte strekningene da de het NSB. Det gir igjen millioner og milliarder mer til andre samferdselsprosjekter. Senterpartiet sier nei.

Sterke universiteter og høyskoler er en forutsetning for regional utvikling og vekst. Da jeg var kunnskapsminister gjennomførte vi en stor reform av sektoren, og vi fikk større og sterkere institusjoner. Det skjedde ikke uten gnisninger, som i enhver reform. Senterpartiet sa selvfølgelig nei. Det er verdt å minne om at hvis SP hadde fått bestemme, ville for eksempel NTNU i Ålesund vært en enslig høyskole i stedet for en del av Norges største universitet.

Jeg synes Trygve Slagsvold Vedum skal spørre den verdensledende maritime klyngen på Sunnmøre om hva de foretrekker. Hadde Sp fått bestemme ville NTNU Gjøvik vært en høyskole uten kraften og ressursene i en større institusjon. Vedum får spørre industrien i Innlandet om de ville fortrukket det.

Å si nei har også en pris

Dette er et lokalvalg. Og til slutt må det sies at lokalt mange steder, har Høyre og Senterpartiet et utmerket samarbeid som slett ikke er preget av nei, nei, nei.

Det slo meg da jeg besøkte Steinkjer i slutten av august, og Stjørdal et par dager før det. Begge steder styrer en borgerlig koalisjon, og Senterpartiet har ordfører og Høyre varaordfører. Høyre og Senterpartiet finner sammen mange steder lokalt i borgerlig samarbeid. I de kommunene er vi opptatt av å legge til rette for næring, gjennomføre fornuftige reformer og har et praktisk syn på samarbeid mellom private og offentlige - i motsetning til venstresidens ideologiske prinsipprytteri.

Men ett nei går igjen også her: Nei til eiendomskatt eller høyere eiendomsskatt.