Gå til sidens hovedinnhold

Nei til HV-uniform - ja til niqab

Det glipper fullstendig for Universitetet i Tromsø når man nekter medlemmer av Heimevernet å komme på jobb i uniform på Heimevernets dag, samtidig som man åpner for heldekkende plagg som niqab og burka i undervisningen.

Av Tone Angell Jensen, kommentator i Nordlys

Denne kommentaren ble først publisert i Nordnorsk Debatt. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk.

UiT Norges Arktiske Universitet ønsker ikke Heimevernets uniformer på sin campus. Uniformen til kvinnelige IS-medlemmer, den ansikts- og heldekkende niqaben, vil universitetet derimot ikke forby. Grønn uniform med et tydelig norsk flagg og HV-merke med den norske kronen på ble for mye for akademias høyborg, mens den religiøse markøren niqab med tildekkede ansikter ikke er noe problem.

Les også: Takk for at jeg får låne arbeidstakeren din

Får UiT viljen sin når Universitets- og høgskoleloven skal behandles på nytt til våren, kan man, satt på spissen, iføre seg finlandshette og vandre rundt på campus i Breivika og spre trivsel og leselyst, så lenge man ikke bærer militære kjennetegn. UiT har nemlig sagt klart og tydelig nei til fortsatt forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningen, og vil ha forbudet ut av loven.

Student Andreas Bringsjord søkte om tillatelse til å stille i HV-uniform på «Uniform på jobben» dagen på fredag. De aller fleste andre arbeidsgivere var positive til uniformsdagen, men fra UiT var svaret nei. Den viktigste årsaken er ifølge universitetet at man «har en del studenter og ansatte hvor forholdet til militært og uniformert personell er annerledes enn hos oss.»

Det kunne, med andre ord, virke skremmende på noen og framkalle ubehagelige minner.

Hva da med de ekstremt kvinneundertrykkende plaggene niqab og burka, som ikke bare er en religiøs uniform på kroppen, men også skjuler identiteten til bæreren? Jeg kjenner til flere kvinner som har flyktet fra sterkt undertrykkende regimer, det være seg presteskapet i Iran eller andre religiøse diktaturer. De får frysninger av å se at middelalderskikkene følger etter dem til Norge, som ansiktsløse gjenferd, og gjenopplive traumer de har forsøkt å bli kvitt. Dette er kvinner som jobber iherdig for å få naive nordmenn til å forstå at religiøse plagg ikke hører hjemme på offentlige tjenestepersoner, som hijab i politiet, for eksempel. Fordi dette bringer med seg sterkt ubehagelige assosiasjoner fra deres tidligere liv.

Gunnar Stavrum: Hvorfor skal vi betale folk for å bo på steder de helst har lyst til å flytte fra?

Jeg vil bli overrasket om ikke noen av dem også befinner seg på campus i Breivika. Men dette bekymrer ikke UiT. Tvert imot, i høringsuttalelsen til ny Universitets- og høgskolelov ønsker UiT å få ut det eksisterende forbudet mot ansiktsdekkende plagg, fordi man mener det er unødvendig og fordi et eventuelt problem med dette kan håndteres lokalt. Påstås det.

De fleste universitetene er enige med UiT, skriver avisen Khrono, mens Aune-utvalget, som har hatt saken til behandling, med overveldende flertall går inn for å beholde forbudet, som ble innført i loven for et par år tilbake. Flertallet viser blant annet til at ansiktsdekkende plagg hindrer kommunikasjon, samt at saken er av prinsipiell karakter og bør løftes opp fra lokalt nivå. Det skaper likhet for alle.

UiT har hatt niqab på dagsordenen tidligere. Det vakte oppsikt da professor i samfunnsvitenskap, Nils Aarsæther, i 2012 meddelte sine overordnede at han ikke kom til å godta bruk av ansiktsdekkende plagg i sine undervisningstimer. Kommunikasjon med studentene var et viktig moment i hans begrunnelse, samt at offentlighetsprinsippet, som vi baserer vårt samfunn på, også må følges i undervisningssammenheng.

Nettavisen Pluss: Eksperter tror kursen kan 25-dobles: – Som å investere tidlig i Apple og Google

Det glipper fullstendig for Universitetet i Tromsø når man nekter medlemmer av Heimevernet å komme på jobb i uniform på Heimevernets dag, samtidig som man tar til orde for heldekkende plagg som niqab og burka, angivelig fordi det ikke er noe problem. Ennå. Vi skal med andre ord vente med å foreta oss noe til det blir et problem.

I Frankrike har de hatt problemer lenge. Nå har president Macron iverksatt omfattende tiltak mot ekstrem islamisme etter de mange terrorangrepene i landet. Blant annet er forbudet mot religiøse klesplagg absolutt, ikke bare i offentlig sektor. Det er utvidet til også å gjelde ansatte i privat sektor som yter offentlige tjenester. Det blir stadig mindre rom for religiøse markører, og det er ingen tvil om at maskering av ansikt også kan være en sikkerhetsmessig trussel.

UiTs intense og håpløse kaving etter å være politisk korrekt fører til at institusjonen latterliggjør seg selv i offentligheten.

De setter seg i en posisjon der folk får grunn til å tvile på dets grunnleggende verdier. Er de preget av forskning, undervisning og formidling, eller av politisk korrekthet og vern av religiøs fanatisme? Dette er en risikabel ferd for UiT fordi troverdigheten, tilliten og dermed også legitimiteten som institusjonen er avhengig av, svekkes.

I demokratiske Norge viser vi ansikt. Åpenhet er en verdi UiT burde applaudere, framfor å legge seg flat for en autoritær, kvinneundertrykkende religion i fullstendig misforstått toleranse.

Kommentarer til denne saken