Gå til sidens hovedinnhold

Nei til kulturkort

Kultur-og utdanningskomiteen skal i morgen diskutere innføring av kulturkort for ungdom i Oslo. Det ligger an til et klart nei.

Byrådet vedtok i fjor å utredet spørsmålet om kulturkort for ungdom i Oslo. Utredningen er konsentrert om erfaringene fra en prøveordning der 10 fylker ble tildelt midler for å utprøve kulturkort for ungdom.

Byrådet har videre drøftet spørsmålet med Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR).

På bakgrunn av den foreliggende utredningen, vil byrådet ikke arbeide videre med en kulturkortordning i Oslo. Dette er begrunnet ut fra et økonomisk aspekt ved at ordningen binder opp store ressurser, at kulturtilbudet i Oslo er variert og lett tilgjengelig, at det allerede finnes ulike rabattordninger for målgruppen i dag og at kommunens egne museer har gratis adgang deler av året.

Videre henviser byrådet til at Den kulturelle skolesekken er utvidet til også å gjelde videregående skole.

Hovedmålsettingen med utredningen har vært å undersøke mulighetene for innføring av et kulturkort for ungdom i Oslo og synliggjøre kostnader knyttet til ulike modeller.

Undersøkelsen viser at det statlige tilskuddet kun i meget begrenset grad har kompensert for de totale utgiftene i prøveordningen i 10 fylker med kulturkort for ungdom. Det betydelige kulturtilbudet som tilbys barn og unge i Oslo medfører imidlertid at Oslo ikke kan sammenlignes med landets øvrige fylker når det gjelder vurderinger knyttet opp mot en kulturkortordning for ungdom.

I denne vurderingen vektlegges både Oslos betydelige tilbud og tilgjengeligheten for målgruppen. Når det gjelder sistnevnte fremheves både etablerte rabattordninger og offentlig kommunikasjon.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant