- Det er ikke økonomien det står på. Visst har jeg råd til å betale de 1.160 kronene som kommunen krever meg for. Men jeg vil ikke. Det er ikke riktig overfor kona mi å betale for noe som hun og vi i familien opplevde som uverdig. De dagene som hun var på Braarudåsen synes jeg var preget av manglende pleie og elendig kommunikasjon både med henne og oss pårørende. Omsorgssvikt, vil jeg kalle det.

Jan Erik Anthonsens kone Åshild døde av kreft morgenen søndag 21. juli i fjor, skriver Gjengangeren.

(Artikkelen fortsetter under bildet)


Hun døde hjemme, knappe to døgn etter et åtte dager langt opphold på Braarudåsen senter i Horten. Dit kom hun fra Sykehuset i Vestfold. Pleien hun fikk på senteret har Horten kommune i ettertid sendt regning for. Men hun hadde det ikke godt på Braarudåsen, ifølge Anthonsen. Han forklarer:

- Vi trodde jo at hun ville bli plassert på lindrende avdeling. Det ble hun ikke. Der hun var, visste ingen at hun bare fikk i seg nødvendige tabletter hvis de var knust og blandet med syltetøy. Vi så at hun ble kjeftet på, og da sa jeg selvsagt fra til ansatte om at hun ikke klarte å svelge tablettene. Opplevelsen av at kona mi ble møtt med utålmodighet var veldig vond.

Klarte ikke tilkalle hjelp

Han beskriver en episode der kona satt alene på toalettet med en ringesnor i handa. Men hun var ikke i stand til å bruke ringesnor for å tilkalle hjelp.

- Jeg var i nærheten, heldigvis, og skaffet hjelp. Ellers hadde hun blitt sittende. Om slike ting også skjedde når jeg ikke var tilstede, vet jeg jo ikke.

Ifølge Anthonsen bar Braarudåsen senter sterkt preg av underbemanning i den tida han og familien besøkte Åshild. Det var midt i juli måned.

(Artikkelen fortsetter under bildet)


- Etter det jeg kunne se, var aktivitør og kontoransatte i sving som pleiepersonell. Likevel ble kona mi for eksempel liggende altfor lenge før hun ble skiftet på, synes jeg.

- Burde snakket med hjemmesykepleien

Før oppholdet på Braarudåsen senter, mottok Åshild Anthonsen hjelp fra hjemmesykepleien. En ordning som fungerte aldeles utmerket, ifølge Jan Erik Anthonsen:

- Kunne ikke Braarudåsen ha snakket med hjemmesykepleien? De visste jo alt om min kones sykdom og pleiebehov. Hadde jeg visst at oppholdet skulle bli så uverdig, ville jeg forlangt at hun skulle få reise fra sykehuset og rett hjem.

Han har henvendt seg til kommunen etter Åshilds død, om opphold og betaling.

- Jeg krever at kommunen slår en strek over regninga. Og jeg håper inderlig at andre slipper opplevelser som den kona mi og vår familie hadde i fjor.

Pasientombudet purret på kommunen

Pasient- og brukerombudet i Vestfold måtte purre på kommunen for at Anthonsens klage skulle få et svar.

Det handlet om oppholdet på Braarudåsen. Når det gjelder regninga, så er det kommunen som har purret. Nå sist i form av inkassovarsel, med betalingsfrist i dag 28. april.

- Da jeg fikk den opprinnelige regninga i august i fjor, ringte jeg kommunen for å klage. Jeg fikk beskjed om å klage skriftlig i stedet. Og det gjorde jeg. Men jeg har aldri fått noe svar, bare ny purring.

Jan Erik Anthonsen rister på hodet:

- Jeg betaler ikke, avslutter han.

Prøver alltid å forbedre omsorg

Avdelingsleder lover ikke at kommunen dropper regninga, men sier Helse-Horten stadig ønsker å forbedre seg.

- Jeg kan ikke sitte her og si at det vil være riktig at Anthonsen slipper å betale regning på bakgrunn av det han og familien sier de har opplevd, sier avdelingsleder på Braarudåsen senter, Tone Jørgensen.

Jørgensen understreker at hun ikke kan uttale seg i enkeltsaker, men kun på generelt grunnlag. Hun legger til at senteret aldri er underbemannet, heller ikke midt i juli.

- Men jeg kan jo ikke si at det Anthonsen føler er rett eller galt. Jeg skjønner jo situasjonen hans som person. Vi prøver alltid å bli enda bedre.

Viktig med dialog

Hun oppfordrer om å si fra omgående om man opplever helsetjenester som ikke gode nok. Dialog er svært viktig.

- Hadde dere dialog med hjemmesykepleien om Åshild Anthonsens sykdom og pleiebehov, da?

- Alle opplysninger om pasienter finnes på ett og samme datasystem. Det er svært kort vei mellom tjenestene.

Når pasienter kommer til Braarudåsen fra sykehuset, gjøres en faglig vurdering om hvilken avdeling pasienten skal plasseres i. Det er ikke alltid man har plass. Men kompetanse har man uansett, fastslår Jørgensen.

Svaret

Da Jan Erik Anthonsen omsider fikk skriftlig svar på sin klage om konas opphold, skrev kommunen at: «...det har tatt noe tid å besvare henvendelsen, på grunn av avviklet høstferie for sentrale personer.»

Om utålmodighet: «De sykepleierne som var på jobb i denne perioden kjenner seg ikke igjen i uttalelsen.»

Om at Åshild Anthonsen satt alene på toalettet med en ringesnor hun ikke kunne bruke: «Pleieren hadde gitt pasienten ringesnoren, noe som ble gjort i den tro at pasienten ville klare å ringe.»

Beklager opplevelsen

Og om tablettene som hun ikke kunne svelge: «De første dagene kommer det frem av rapportene at pasienten svelget tablettene. Den 14.7. ble det dokumentert at pasient ikke orket mat eller tabletter. Det er trolig denne dagen det refereres til i klagen.»

Brevet avsluttes slik: «Avslutningsvis kan bare kommunen beklage at våre tjenester har medført deres opplevelse av uforsvarlighet og omsorgssvikt. Dersom dere også etter dette svaret ønsker å komme i dialog med oss, bes dere ta kontakt.»

Les flere saker i Gjengangeren