Se videointervju med Marit Vea (V) her:

ULLEVÅL SYKEHUS (Nettavisen):

– Nei, slaget for Ullevål sykehus er ikke over!

Ullevål sykehus står på agendaen når Oslo bystyre møtes onsdag denne uken.

Nettavisen møter entusiastiske Marit Vea (V) i Oslo bystyre utenfor Ullevål sykehus mandag ettermiddag.

– Verste overkjøringen jeg noen gang har sett

– Det oppsiktsvekkende er at Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) i Oslo er sterkt imot de nye sykehusplanene til regjeringen, hvor deres partier styrer.

Vea sier det nesten ikke er til å tro, det de nå er vitne til:

– Regjeringen har sagt at tiden for å overkjøre lokaldemokratiet er over. Likevel går de nå igang med den verste overkjøringen av et lokaldemokrati som jeg noen gang har sett, tordner hun.

Hun sier at regjeringen med vidåpne øyne velger å ignoere faglige råd og bystyret:

– Det går rett og slett ikke an!

– Hvorfor skjer det?

– Det kan du si. Det vanlige er at Oslo bystyre behandler planer for Oslo, nå har staten og regjeringen tatt regi og fratatt muligheten for bystyret til å stanse dette.

– Men nå må regjeringen ta til fornuft, lytt til oss, til de som jobber på sykehuset som advarer mot at dette blir for dyrt og dårlig, at helsetilbudet svekkes - og så nu.

– Nå haster det!

Vea har en klar melding til kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp):

– Jeg håper han sover dårlig nå! Senterpartiet gikk til valg på å bevare Ullevål, mange hadde tillit til dem og nå velger de å overkjøre både folkemeningen og de folkevalgte, så nå håper jeg de tar en runde til - med statsministeren.

Det er kun Høyre som ikke slutter opp om det samlede høringssvaret:

– Nå kommer Oslo bystyre denne uken igjen til å gi et klart signal om at dette ønsker vi ikke å gjennomføre.

– Oslos befolkning er imot

Nettavisen har tilgang til Oslo kommunes høringssvar i saken om statlig regulering av sykehusområde:

«Oslo kommune vil opprettholde, fornye og utvide sykehusdriften ved Ullevål sykehus i kombinasjon med fortsatt drift på Rikshospitalet som spesialistsykehus for regionen og med et fullverdig lokalsykehus på Aker,» heter det.

– Oslos befolkning er imot, Oslo folkevalgte er imot, de som jobber på sykehuset er imot - og det er ikke for sent å snu!

Vea sier det viktige er å sikre et helsetilbud som er forsvarlig for Oslos befolkning:

– Det vi ser nå, er at regjeringen er godt igang med å bygge for smått og for dårlig. Det må stanses!

– De vil kvitte seg med fullt eksisterende bygg her på Ullevål, og istedet legge ned og bygge på for små yomter på Gaustad og Aker. Det gir er mye dårlige tilbud til hele Oslos befolkning, frykter hun.


Det formelle i saken kan oppsummeres slik:

16. mai ble det kjent at «regjeringen har bestemt at reguleringsprosessene for nytt sykehus på Gaustad og nytt sykehus på Aker ved Oslo universitetssykehus skal behandles som statlig reguleringsplan. Dette innebærer at rollen som planmyndighet er overført fra Oslo kommune til Kommunal- og distriktsdepartementet. Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt tilslutning til å legge planforslaget fra forslagsstiller Helse Sør-Øst ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven.»

– Oslo universitets sykehus er det sykehuset i landet med de dårligste byggene – og det haster å få på plass nye og moderne sykehus til en raskt voksende befolkning i Oslo, opplyste regjeringen i en pressemelding 1. april - og det var ingen aprilspøk.