Utenriksminister Mohammed Ali al-Hakim har uttalt at det er uaktuelt for Irak å straffeforfølge europeiske IS-krigere som befinner seg i Syria, slik som Norge og andre land har ytret ønske om.

Den irakiske utenriksministeren sier i et intervju med den nederlandske avisen NRC Handelsblad at det er kun aktuelt å straffeforfølge irakiske IS-krigere.

- Vi tar ansvar for våre statsborgere, deres koner og deres barn, sier al-Hakim i intervjuet, som er gjengitt av The Brussels Times, Dutch News og EU Observer.

- De europeiske landene må gjøre det samme. Det er det vi råder dem til, sier han under sitt besøk til Nederland.

Rundt 20 norske IS-krigere i Syria

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) antar det er et tjuetalls fremmedkrigere med norsk statsborgerskap som fortsatt befinner seg i Syria.

- Vi regner med at det er et tjuetalls menn og kvinner som fortsatt er i Syria, men flere av dem kan være drept, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

Europeiske land som Norge, Danmark, Sverige, Nederland, Frankrike, Sveits, Østerrike og Storbritannia har ytret ønske om at det opprettes internasjonale straffedomstoler i Irak, som kan straffeforfølge europeiske IS-krigere. Blandingsløsninger, der nasjonale domstoler også blir trukket inn, har også vært et alternativ som er drøftet.

- Vanskelig med vitneførsel

Et argument er at det vil være bedre å straffeforfølge personer i den regionen forbrytelsene ble begått.

- Bevisene er langt unna. For eksempel vitneførsel vil være vanskelig å få til i norske rettssaler, har justisminister Jøran Kallmyr (Frp) tidligere uttalt til NTB.

Verken Justisdepartementet eller Utenriksdepartementet vil kommentere uttalelsene til utenriksminister Al-Hakim.

Det er Sverige som har tatt initiativ til forslag om spesialopprettede domstoler for IS-krigere. Sveriges innenriksminister Mikael Damberg har tidligere uttalt at det er flere alternative modeller som har ligget på bordet.

- Landene har litt ulike preferanser, uttalte han i sommer, ifølge NTB.

Møte i New York

Nederland tok initiativ til møtevirksomhet under FNs høynivåuke i New York i høst for å drøfte muligheten for opprettelsen av internasjonale tribunaler i regionen.

Iraks utenriksminister sier at han antydet allerede under høynivåuken i New York at dette ikke er et alternativ, ifølge The Brussels Times.

Nettavisen får opplyst at Norge og Irak ikke hadde bilateral dialog med Irak om straffeforfølgelse av norske IS-krigere under FNs høynivåuke i høst.