Gå til sidens hovedinnhold

Nektet reklamasjon etter kjøp av leaset bil

Selskapet mente at reklamasjonsfristen begynte å løpe da bilen ble leaset, da leietakeren valgte å kjøpe ut bilen.

- Dersom den femårige reklamasjonsfristen først skulle begynne å løpe ved tidspunktet for utkjøp etter endt leasing, ville dette i realiteten innebære at kjøperen ble tilkjent åtte års reklamasjonsfrist, anførte leasingselskapet i Fredrikstad tingrett.

Selskapet nektet derfor å betale for skaden som hadde oppstått 2,5 år etter at selskapet hadde solgt bilen. Fredrikstad tingrett har imidlertid konkludert at kjøper hadde rett til å reklamere, og at kjøper derfor måtte dekke reparasjonen.

Historien startet i april 2013 da kunden leaset en bil av selskapet i Sarpsborg. Leasingperioden var 36 måneder. Da perioden utløp i april 2016, kjøpte kunden bilen.

Nektet å betale

I september 2018 oppdaget kunden en lekkasje ved frontruten. NAF konstaterte at limet hadde sluppet fra ruta, og beskrev dette som en produksjonsfeil. Bileier mente at reklamasjonsfristen på fem år for bruktbiler ikke hadde utløpt, og at bilselger måtte betale for reparasjonene - totalt nærmere 10.000 kroner.

Les også

Har plassert ut 250 elbiler alle kan bruke - dette er erfaringene så langt

Selgeren nektet altså å betale, og saken havnet først hos Forbrukerrådet, deretter Forbrukerklageutvalget og til sist i Fredrikstad tingrett.

Tvistespørsmålet var når reklamasjonsfristen på fem år begynte å løpe:

  • Leasingselskapet mente at det begynte å løpe når leasingavtale med opsjon på å kjøpe bilen ble inngått - altså i april 2013.
  • Kjøper mente at den startet å løpe da bilen ble kjøpt - i april 2016.

Fredrikstad tingrett konkluderer:

«For at forbrukerkjøpsloven i det hele tatt skal komme til anvendelse, er det en forutsetning at det er tale om et «kjøp», jf. lovens § 1. Da det her foreligger en kombinasjonen av en leieavtale (leasingavtale) og en rett til å kjøpe tingen etter leasingavtalens utløp, kunne dette tale for at det forelå et «kjøp» allerede på tidspunktet for inngåelse av leasingavtalen.

Det er imidlertid uomtvistet at NN (kjøper) kun hadde en rett (opsjon), og ingen plikt til å kjøpe bilen etter utløpet av leasingperioden. I juridisk teori er det lagt til grunn at avtalen må pålegge forbrukeren en plikt til å overta tingen før forholdet omfattes av forbrukerkjøpsloven».

Domstolen ga altså bilkjøper medhold, og dømte selskapet til å dekke reparasjonen.

- Bør sjekke bilen

- Denne dommen bekrefter det Forbrukerrådet sa under mekling og konklusjonen som Forbrukerklageutvalget kom til: At du leaser en bil med opsjon på å kjøpe, betyr ikke at du har kjøpt bilen, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Halsos i Forbrukerrådet til Nettavisen.

Les også: Slår alarm om leasingbilene.

Han sier at denne saken også minner om at forbruker har fem års reklamasjonsrett ved skjulte feil eller mangler når bilen selges av en profesjonell (to år når den selges av privatperson).

- Det betyr at den som selger bilen bør ta en sjekk, slik at kjøper er kjent med feil og mangler, sier Halsos.

Kommentarer til denne saken