Gå til sidens hovedinnhold

Nera skuffer på kostnadssiden (Ny)

Nera-sjef Bjørn Ove Skjeie leverte høyere omsetning enn ventet i fjerde kvartal, men skuffet ved likevel å gå i minus

Oppdatert med flere momenter fra presentasjon.Nera fikk et resultat før skatt på minus 0,8 millioner kroner i fjerde kvartal, mot minus 30,6 millioner samme kvartal i fjor.Driftsresultatet gikk fra minus 28,8 til pluss 1,3 millioner, men det er klart svakere enn analytikernes estimat på pluss 15 millioner, ifølge en rundspørring gjort av TDN Finans.Omsetningen økte fra 614 til 659 millioner kroner, noe som er klart over analytikernes estimat på 612 millioner.Kostnadene har altså økt klart mer enn analytikerne ventet.Selskapet begrunner dette med spesielle kostnader i fjerde kvartal, og viser til juridiske kostnader, prosjektrelaterte kostnader, markedsføringsaktiviteter og nedskrivninger av anleggsmidler.Totalt utgjør dette rundt 20 millioner kroner og skal normaliseres fremover, ifølge selskapet.Ordreinngangen totalt sett var på 531 millioner kroner, marginalt under konsensus på 532 millioner. Men for den viktigste transmisjonsvirksomheten var ordreinngangen 291 millioner kroner, mens selskapet i forbindelse med tredjekvartalsrapporten mente den burde kunne bli over 300 millioner de to neste kvartalene.- Neras transmisjonsvirksomhet er fortsatt preget av en utfordrende markedssituasjon, skriver Nera.- Selskapet forventer økt ordreinngang for forretningsområdet i 2004, men med kvartalsmessige svingninger, heter det.- Nera har ambisjoner om vekst og samtidig oppnå et positivt driftsresultat i 2004, heter det om utsiktene.- Vekstpotensialet ligger primært innenfor transmisjonsvirksomheten og bredbånd, særlig bredbånd satellitt. En forutsetning er en gradvis forbedring av transmisjonsmarkedet. Mobil satellittkommunikasjon forventes å opprettholde 2003-volumet. Innenfor Annen virksomhet forventes det en positiv volumutvikling for IT-nettverk mens elektronikkproduksjon vil være utsatt for sterk konkurranse, heter det videre.- Selskapets ledelse forventer videre en forbedring av lønnsomheten i 2004 totalt for Nera-gruppen. Det er et mål å forbedre bruttomarginen for transmisjonsvirksomheten sammenlignet med 2003 som helhet. Innen Mobil satellittkommunikasjon er ambisjonen å forsvare bruttomarginen, mens selskapet fortsatt er villig til å satse innenfor bredbånd satellitt, dette med mål om å sikre Nera en langsiktig lønnsom og dominerende posisjon i et nytt vekstmarked. Annen virksomhet bør kunne opprettholde nåværende lønnsomhetsnivå. Salgs og administrasjonskostnadene skal fortsatt reduseres, mens en begrenset økning av FoU-utgiftene må forventes, skriver Nera.

Reklame

Black Week: 10 kupp du gjør på vinterjakker