Gå til sidens hovedinnhold

Nervøs Jensen-samboer: - Vi er forberedt på alt, absolutt alt

Risikerer 21 års fengsel:

Den tidligere betrodde polititoppen kan ha hatt sin siste kveld i frihet.

Fredag morgen faller dommen i saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Dette blir trolig den endelige avgjørelsen når det gjelder skyldspørsmålet i saken, som for alvor ble startet etterforsket i 2013.

Retten settes klokken 08.30 og slutningen, konklusjonen på dommen, blir lest opp først. Deretter leses den omfattende dommen opp i sin helhet.

Torsdag kveld og natt kan være den siste i frihet for Jensen. Den tidligere polititoppen er sammen med Cappelen tiltalt for å ha smuglet store mengder hasj i en årrekke, i tillegg til grov korrupsjon.

21 års fengsel i Oslo tingrett

Den tidligere høyt respekterte og betrodde polititoppen risikerer lovens strengeste straff, 21 års fengsel, hvis han blir funnet skyldig for begge tiltalepostene. Men det kan også ende med frifinnelse og at han forlater retten som en fortsatt fri mann.

- Vi er forberedt på alt, absolutt alt, sier Jensen-samboer Ragna Lise Vikre til Nettavisen.

- Det er mange tanker og følelser i sving nå.

Jensen bekrefter at han møter i retten fredag, men verken han eller Vikre ønsker å gi noen flere kommentarer.

I Oslo tingrett ble Jensen dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj og grov korrupsjon.

Cappelen fikk strafferabatt på seks år for å ha snakket Jensen inn i saken om det angivelige hasjsamarbeidet. Han ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og smugling av 16,7 tonn hasj.

- Jeg er 61 år (nå 62, red. anm.), så det sier seg selv at dersom det blir en dom så blir det komplisert å forholde seg til, sa Jensen til Nettavisen før han skulle få avgjørelsen fra juryen i fjor.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld, og gjør det fortsatt. Cappelen har erkjent de straffbare forholdene han er tiltalt for.

Fra arkivet: Intervju med Eirik Jensen: Har forberedt seg på et liv i fengsel

Blant bevisene Spesialenheten har lagt frem mot Jensen i retten er:

  • Cappelens forklaring.
  • Andre vitneforklaringer, herunder politifolk.
  • Spaningsvideo.
  • Et stort antall SMS-er.
  • Bankinnskudd.
  • Oppussing av bad til 292.000 kroner.
  • Det Spesialenheten mener er en falsk kvittering for oppussing av badet.
  • Overforbruk.

Her kan du lese mer om bevisene mot Jensen.

Fra arkivet: Eirik Jensens samboer: - Ventetiden er det verste

Elden: - Frifinnelsesgrunnlaget styrket

Jensen anket skyldspørsmålet til lagmannsretten, Cappelen anket straffutmålingen. I landets siste jurysak frikjente juryen Jensen for narkotikakriminalitet, men han ble kjent skyldig i grov korrupsjon. Juryens kjennelse (avgjørelse) ble satt til side («annullert») av de tre fagdommerne som mente Jensen åpenbart var skyldig i begge forholdene.

Saken måtte derfor gå på nytt i Borgarting lagmannsrett.

Aktor Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten ba retten om at Jensen skulle straffes med 21 års fengsel, da hun avsluttet sin prosedyre, nesten fire måneder etter at domstolen startet sin siste rettsbehandling av saken.

For Cappelen ble det lagt ned påstand om 14 års fengsel av statsadvokat Lars Erik Alfheim. Cappelens forsvarer argumenterte med at hans klient skulle få 11 års fengsel fordi hans bidrag i saken har sørget for oppklaring av en svært alvorlig straffesak.

Retten kan ved en skjønnsmessig vurdering gi inntil 50 prosent strafferabatt når anklagede i en sak bidrar til oppklaring fra en tidlig fase.

- Det blir en spennende dag for Cappelen. Han håper han er trodd på det han er fortalt og at straffen blir redusert vesentlig fra den straffen han fikk i tingretten, som var 15 års fengsel, sier Cappelen-forsvarer Benedict de Vibe til Nettavisen.

Les også: Cappelen innrømmer å ha vært informant for politiet

Minst fem av de syv dommerne som har hørt bevisene mot Jensen, må være overbevist om skyld for at han skal kunne dømmes. Trolig har de ingen middelvei, enten blir 62-åringen funnet skyldig etter både korrupsjons- og narkotikapostene i tiltalen, eller så faller retten ned på full frifinnelse for disse tiltalepunktene.

– Det er ikke ført bevis for at Jensen har medvirket til noen som helst innføring av hasj, og han kan derfor ikke dømmes, sa tiltaltes forsvarer John Christian Elden i forkant av sin prosedyre. Den konkluderte han med å be om at Jensen frifinnes.

– Han er forberedt på å bli frifunnet. Han kan ikke se at det er fremlagt noe mer nå enn da han ble frifunnet av lagretten forrige gang. Tvert imot mener vi frifinnelsesgrunnlaget er styrket gjennom den nye behandlingen, sier Elden til Nettavisen.

Skal ha fått 6,7 mill.

Under prosedyren framholdt aktoratet at den tidligere polititoppen har gitt skiftende forklaringer og motstridende opplysninger i avhør. Resultatet er at han sitter igjen med svært liten troverdighet når det gjelder kontakten han gjennom en årrekke hadde med Cappelen, ifølge Kleppe.

Hun mener Jensen fortløpende har tilpasset forklaringen til bevisene og stilte seg helt avvisende til at den svært erfarne polititjenestemannen skulle ha vært uvitende om Cappelens omfattende hasjvirksomhet.

– Det er helt uten troverdighet at Jensen med sin kompetanse ikke skulle lagt merke til det andre i politi og tollvesen har lagt merke til, og lagt sammen to og to og fått fire, sa Kleppe.

Hun la ned påstand om inndragelse av 2,45 millioner kroner, men understreket at påtalemyndigheten mener Jensen skal ha fått hele 6,7 millioner kroner i bytte mot å beskytte Cappelens hasjimperium.

Jensen stilte på sin side åpenbart bedre forberedt enn i de to første rundene av maratonsaken da lagmannsretten startet den nye behandlingen i begynnelsen av november. Blant annet hadde han kraftig skjerpet kritikken av etterforskningen, deriblant de såkalte tidslinjene som ble utarbeidet av Kripos i 2015.

Han anklaget etterforskerne for både å ha hatt tunnelsyn og for «pusing» med Cappelen, hvis forklaring er det desidert viktigste beviset i saken mot ham.

Har kostet staten 67 mill.

Påtalemyndighetens sak bygger i avgjørende grad på Cappelens påstander om at han gjennom en årrekke betalte Jensen store beløp for å få hans hjelp til å holde politiet og tollvesenet unna den ulovlige virksomheten.

Jensen hevder selv at bærumsmannen var en av hans beste informanter, og har gjennom sine forsvarere framholdt at Cappelen forklarer seg som han gjør, totalt usannferdig, ifølge Jensen, for selv å få kortere straff.

Trolig har troverdigheten til de to tiltalte vært avgjørende for dommernes konklusjon om skyld og straff.

Totalt har rettssakene mot tidligere politimann Jensen og hasjsmugler Cappelen kostet staten rundt 67 millioner kroner.

Saken har vært i rettssystemet i tre og et halvt år, med over 200 effektive rettsdager fordelt på tre rettssaker. Det er den desidert dyreste saken Spesialenheten for politisaker har hatt, skriver NRK.

Kommentarer til denne saken