Den tragiske hendelsen skjedde på Ringerike sykehus, skriver Bygdeposten.

Benjamin Lies (22) dødsfall etter en kneoperasjon på Ringerike sykehus settes onsdag 11. mai under lupen i en Brennpunkt-dokumentar på NRK1.

NRK har fulgt foreldrene til Benjamin, Unni Tobiassen Lie og Håkon Lie, i deres kamp for å finne sannheten om sønnens dødsfall høsten 2009.

Benjamin ble funnet død i sengen dagen etter kneoperasjonen.

Uten tilsyn i fem timer
Dødsfallet var svært uventet, og foreldrene fikk beskjed fra sykehuset om at sønnen mest sannsynlig døde av blodpropp i lungene.

De understreket at alle rutiner var fulgt og stilte seg uforstående til det unaturlige dødsfallet.

Da politiet etterforsket saken kom de fram at Benjamin hadde fått store doser av morfinpreparatet Ketorax uten å få tilsyn på over fem timer.

Sykehuset ble ilagt en bot på 500 000 kroner, som resultat av at politiet mente Benjamin døde som resultat av behandlingen han fikk.

Kjemper for sannheten
Ekteparet Lie har kjempet for å få sannheten om sønnens død på bordet.

Det var familien selv som fikk politiet på banen. Fylkeslegen tilrådet ikke politietterforskning.

I ettertid har ekteparet også kjempet mot Statens helsetilsyn.

NRK Brennpunkt har fulgt deres kamp for pasientsikkerhet og rettssikkerhet.

Blant annet resulterte de mange turene til Stortinget i et forslag om en helsefaglig havarikommisjon, fremmet av Høyre og KrF. Forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene den 10. februar i år.

Har møtt flere statsråder
Ekteparet Lie har det siste halvannet året møtt de fleste partier på Stortinget. De har også hatt møter med helseministeren, justiministeren og riksadvokaten.

- Kampen vi har kjempet er ikke bare vår kamp. Dette gjelder hele den norske befolkning. Vi har avdekket et system som ikke ivaretar pasienter og pårørendes rettigheter godt nok. Norske sykehus har en altfor stor mulighet til å dekke over tabber når de rapporterer om skader eller dødsfall til tilsynsmyndigheten. De kan føre pårørende bak lyset – og også politiet, sier Lie.

Les flere sake fra Bygdeposten her.