De fleste har fått med seg at verden står overfor et enormt problem med plastavfall og spesielt mikroplast.

En av hovedårsakene er at det å gjenvinne plast er notorisk vanskelig. For eksempel resirkuleres bare rundt 10 prosent av plasten som brukes i USA.

Utfordringen er at plast ikke bare én ting, men varianter av sju forskjellige plastgrupper med forskjellige egenskaper, som ikke kan behandles på den samme måte. Noen typer plast kan ikke resirkuleres i det hele tatt.

Det betyr at den plasten du leverer til resirkulering ikke bare kan resirkuleres direkte, men må sorteres på nytt etter egenskaper.

Har vist seg enklest å brenne

Kompleksiteten blir større av at plasten gjerne blandes med forskjellige flammehemmere og fargestoffer som forurenser plasten.

Når plasten først resirkuleres, er ikke produktet særlig ettertraktet: Gjenvunnet plast er ofte av vesentlig dårligere kvalitet enn ny plast - og kvaliteten forringes for hver gang den blir resirkulert.

Den mest brukte måten å kvitte seg med plasten har derfor vært å brenne den - gjerne til bruk i fjernvarmeanlegg eller strømproduksjon.

Kan ha funnet løsning for neste generasjon plast

Men nå har forskere fra Berkeley-universitetet publisert ny forskning i tidskriftet Nature Chemistry som potensielt kan være revolusjonerende. De omtaler plasten de har laget som «neste generasjon plast».

Ved å tilsette en spesiell type molekyler til en plasttype kalt vitrimer, har de ifølge artikkelen klart å endre de kjemiske bindingene som holder plasten sammen. Resultatet er at båndene er lettere å bryte opp på en kontrollert måte enn vanlig plast, melder Science.

Ifølge forskerne er alt man trenger en spesiell syreløsning som bryter opp plasten i sine opprinnelige bestanddeler. Dermed får man skilt ut plasten fra eventuelle tilsetningsstoffer, og en sitter igjen med et produkt som er like godt som nytt.

- De resirkulerte monopolymene kan gjenbrukes til de samme plastmaterialene, uten tap av kvalitet, eller de kan brukes til å produsere andre typer polymer med andre egenskaper. Denne plasten er er så enkle å produsere, bruke, resirkulere og gjenbruke - uten tap av verdi - at det peker ut en ny vei for å designe bærekraftige polymer med minimal påvirkning på miljøet, skriver forskerne.

Ifølge forskerne skal prosessen de har skapt være mulig å bruke selv om plasten blandes med mange andre typer plastmaterialer som ikke reagerer på syreblandingen på samme måte.

- Kan endre den globale plastøkonomien

Ifølge Science er det fortsatt langt fra sikkert at både de som produserer og resirkulerer plastikk tar den nye teknologien i bruk, men de mener at potensialet er enormt:

- Fordi den nye plastikkens biprodukter er mer verdifull, og fordi resirkuleringsanlegg trolig ikke må endres totalt for å ta teknikken i bruk, kan denne bærekraftige plasten en dag endre den globale plastøkonomien, skriver de.