Gå til sidens hovedinnhold

Nesten 1 av 4 biler i Oslo er nå elbiler - snart skrus prisene kraftig opp

52 nye bomstasjoner endte med mer trafikk og mer inntekter. Nå justeres prisene opp.

Bomselskapet Fjellinjen melder at trafikken i Oslo økte med 1,5 prosent i 2019, selv om det ble innført 53 nye bomstasjoner i Oslo. Bomstasjonene dannet grunnlaget for tre bomsnitt.

I forbindelse med omleggingen 1. juni ble det også innført betaling i begge retninger flere steder.

733.000 passeringer hver eneste dag

Antall bompasserer i Oslo endte på 267,6 millioner - opp fra 108,5 millioner. Tallet er ikke sammenlignbart nettopp fordi det har blitt flere bomsnitt - med lavere pris per passering.

Dette gir i snitt 733.000 passeringer hver eneste dag.

Det som derimot er sammenlignbart er inntektene: Fjellinjen rapporterte at de i desember samlet inn 300 millioner kroner, en økning fra 266 millioner kroner året før.

For året under ett økte inntektene med 153 millioner kroner - til hele 3,65 milliarder kroner - der mye av inntektsøkningen kom etter omleggingen i sommer.

Les også: Fjellinjen varsler 400 millioner mindre i bompengeinntekter enn ventet

Elbilandelen skyter fart

Mye av årsaken til at inntektene ikke har økt mer, er at antall elbiler øker kraftig: Elbilenes andel av passeringene har økt fra 16,9 til 21 prosent fra 2018 til 2019. Det er en økning på 25 prosent på et år.

I desember var elbilandelen hele 22,3 prosent.

Det betyr at nesten 1 av 4 bompasseringer i Oslo nå gjøres av elbiler, og når en bensinpassering byttes ut med en elbil-passering, stuper inntektene. Men snart vil forskjellen bli vesentlig mindre:

Skrur opp prisen for elbiler

Frem til nå har prisen for elbiler i bomringen vært som følger:

  • Indre ring: 4 kroner - 8 kroner i rush
  • Osloring og Bygrense: 5 kroner - 10 kroner i rush

Fra 1. mars vil det etter all sannsynlighet blir oppjusterte priser for elbiler, men det er foreløpig uklart hva de takstene faktisk vil bli. Det formelle vedtaket er enda ikke fattet.

I et vedtak fra 2017 er det sagt at prisene skal bli henholdsvis 10 og 15 kroner i rushtiden for elbiler. Det er en økning på opp til 50 prosent.

Det er derimot uklart om disse takstene vil bli realiteten. Årsaken er at det siden har kommet et annet vedtak som sier at elbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av taksten til bensinbiler. Det betyr i så fall at prisen blir 14 kroner.

Fjellinjen opplyser at de vil informere om dette seneste fire uke før takstendring.

Les også

Gjentar dette seg, så kollapser elbilmarkedet

Kommentarer til denne saken