Sykdomstilstanden har fått ulike navn, men omtales som PIMS (pediatrisk inflammatorisk multiorgan syndrom) av Det europeiske smittevernbyrået (ECDC). Folkehelseinstituttet (FHI) omtaler tilstanden som multiorgan inflammatorisk syndrom hos barn (MISC, engelsk forkortelse).

- MISC er en betennelsestilstand som oppstår hos noen få barn 2 til 4 uker etter at de har hatt infeksjon med koronaviruset. Mange av dem som får MISC, har hatt få eller ingen symptomer på covid-19. MISC er ikke smittsomt, men skyldes altså kroppens reaksjon på en tidligere gjennomgått infeksjon. Det er sjelden, sannsynligvis noe som oppstår hos 1 per 100.000 barn, sier overlege og spesialist på barnesykdommer ved FHI, Margrethe Greve-Isdahl, til Nettavisen.

Nettavisen har tidligere skrevet om sykdomsfenomenet som rammer enkelte koronasmittede barn. Tidlig i pandemien koblet man fenomenet til Kawasakis syndrom, som er en sjelden sykdomstilstand som hovedsakelig har rammet spebarn og babyer.

Men nå har MISC, som omtales som PIMS i britiske medier, blitt identifisert som en separat og et nytt post-viralt syndrom som oppstår en stund etter smitte.

- Det ligner litt på det som kalles Kawasakis syndrom, men i motsetning til Kawasaki så rammer MISC litt større barn i barneskolealder og ungdommer. Det kan gi høy feber over mange dager, med uttalt slapphet, utslett, magesmerter og lavt blodtrykk. Behandling skjer i sykehus. Det er god prognose med behandling, sier Greve-Isdahl.

Les også: Korona-kobling: Utbrudd av sjelden barnesykdom i Europas episenter

- 100 sykehusinnleggelser i uken

Det er foreløpig ikke noe vitenskapelig dokumentasjon på hvor mange barn som rammes av tilstanden i Storbritannia, men flere britiske barneleger er bekymret over økning i antall sykehusinnleggelser den siste tiden.

The Guardian, som har hentet tallene fra et webseminar for barneleger i Storbritannia, skriver at det antas å være opp mot 100 sykehusinnleggelser i uken blant barn i løpet av de siste ukene. Til sammenligning var det antatt 30 sykehusinnleggelser i uken under den første smittebølgen i april måned i Storbritannia.

Det antas at det er et sted mellom 12 og 15 nye daglige sykdomstilfeller blant barn siden begynnelsen av januar. Det har vært to dødsfall blant barn i Storbritannia siden pandemien startet, som leger mistenker kan kobles til MISC, skriver avisen.

Royal College of Paediatrics and Child Health opplyser at det er vanskelig å anslå hvor mange britiske barn som er rammet av tilstanden.

«Det er vanskelig å si fordi leger er fortsatt i prosessen med å rapportere tilbake, og fordi det ikke finnes noen avgjort test. Men mellom april og juni i fjor, meldte leger om å ha sett 200 barn med tilstanden. Vi befinner oss nå i den andre smittebølgen med covid-19, og leger forventer å se flere tilfeller av MISC i løpet av de neste månedene, ettersom antall folk med covid-19 i landet er for øyeblikket høyt,» skriver de på sine hjemmesider.

- En en håndfull tilfeller i Norge

I Norge er det imidlertid kun en håndfull innrapporterte tilfeller av MISC.

- Folkehelseinstituttet har fått meldt mellom fem og ti barn med MISC siden mai 2020, de fleste fra Oslo og Viken der det har vært høyere smittenivå over tid. Til sammenligning er det mellom 10 og 20 barn som hvert år får Kawasakis syndrom hos barn under 5 år, påpeker Greve-Isdahl.

67 prosent var gutter

Barnelege Hermione Lyall er spesialist på infeksjonssykdommer og er klinisk direktør for barnehelsetjenesten ved Imperial College Healthcare NHS.

Hun presenterte nylig oppsiktsvekkende funn under et webseminar med over 1000 deltakende barneleger. Lyall har sett nærmere på 78 barn som har vært innlagt på intensivavdeling med MISC, skriver The Guardian.

Funnene hennes viser at 78 prosent av barna hadde ingen underliggende sykdommer, og var ved god helse fram til de ble syke med MISC.

Gjennomsnittsalderen for barn som blir rammet av sykdommen, ligger på elleve år. 67 prosent var gutter og bare 22 prosent var fortsatt syke med covid-19 da den nye sykdomstilstanden oppstod.

Andre studier, som også ble presentert på webseminaret, viser at enkelte pasienter lider av forvirring, slapphet og endret atferd.

- Hva skal engstelige foreldre følge med på, Greve-Isdahl?

- Foreldre skal alltid kontakte lege dersom de er bekymret for sitt syke barn. Høy feber og dårlig allmenntilstand kan forekomme av mange ulike årsaker, og det er viktig å få barna vurdert av lege for å se om det er noe som trenger behandling eller eventuelt sykehusinnleggelse. Det er også viktig at man ikke lar være å oppsøke legevakt fordi man er redd for å bli smittet av koronaviruset. Bekymring for et sykt barn skal gå først, sier hun.

Les også: FHI følger med på sjelden barnesykdom som knyttes opp mot covid-19

- Rammer uforholdsmessig

Tallene til Lyall viser også at det i stor grad er etniske minoriteter som rammes av sykdomstilstanden. 47 prosent av 78 pasienter hadde afrokaribisk opprinnelse, og 28 prosent hadde asiatisk opprinnelse.

Denne gruppen utgjør imidlertid bare 14 prosent av den totale befolkningen i Storbritannia.

- Dette er en tilstand som kommer etter gjennomgått infeksjon, og uten at man kjenner til at det foreligger risikofaktorer hos barna eller ungdommene. Det kan være en genetisk sårbarhet som gjør at noen reagerer slik etter en gjennomgått infeksjon, men det er ikke noe man kjenner til på forhånd, sier Greve-Isdahl.

- Genetisk sårbarhet kan forklare at det rammer ulikt i ulike etniske grupper, men samtidig er det også slik at smittespredning oftere har vært vanskelig å kontrollere i områder der folk bor tettest og i store familier og derfor at noe av denne observasjonen kan skyldes at disse gruppene har bodd i områder med høyere smittepress, sier Greve-Isdahl.

Talsperson ved Royal College of Paediatrics and Child Health, Liz Whittaker, opplyser til The Guardian at de forsøker å få klarhet i hva som er årsaken til at enkelte grupper tilsynelatende har blitt rammet mer enn andre grupper.

- Vi foretar oss undersøkelser for å forstå hvorfor denne befolkningen er rammet. Genetikk kan kanskje spille en rolle. Men vi er bekymret for at dette gjenspeiler hvordan dette er en sykdom som rammer fattige, som uforholdsmessig rammer dem som ikke kan unngå smitteeksponering på grunn av deres yrke, husholdninger med flere generasjoner og overfylte boliger, sier Whittaker til The Guardian.

Whittaker understreker overfor avisen at tilstanden er alvorlig, men svært sjelden, og at foreldre ikke skal være bekymret.

- Tallene er lave og det er ingen grunn til å holde skolene stengt, sier hun.

Tror toppen er nådd

Whittaker, som er en ledende ekspert på tilstanden, påpeker at MISC-tallene som trekkes fram i flere medieoppslag, må settes i kontekst.

- Internasjonalt har vi sett at bare 1 av 5000 blant de barna som blir smittet med covid, utvikler MISC, sier hun i en uttalelse.

- I Storbritannia tror vi at toppen for sykehusinnleggelser ble nådd i forrige uke, og at tallet er på vei ned de fleste stedene i landet. På toppen var det mellom 12 og 15 barn per dag i Storbritannia som ble innlagt på sykehus i noen dager. Over 60 prosent av disse hadde ikke alvorlig MISC, skriver hun i uttalelsen.

- Dette er ikke covid-19, men en senreaksjon

Tidsskriftet Den norske legeforeningen omtalte sykdomstilstanden i fjor sommer, hvor de presenterte en beskrivelse av et enkelttilfelle av sykdommen.

«Kasuistikken (beskrivelse av ett eller flere enkelttilfeller av en sykdom red.anm.) beskriver et barn med hjertesvikt og truende multiorgansvikt etter infeksjon med sars-CoV-2. Dette er ikke covid-19, men en immunmediert senreaksjon som kalles multiorgan inflammatorisk syndrom. Vi har behandlet flere barn for dette, og tilsvarende rapporteres internasjonalt. Pasientene kan bli alvorlig syke raskt, med høy feber, gastrointestinale symptomer og kardiogent sjokk,» skrev forfatterne bak artikkelen.