Gå til sidens hovedinnhold

Nestleder sjokkert over påstander

En av leietakerne i Samfunnhus Vest rettet grove beskyldninger mot nestleder Olav Ljones og styremedlem Stig Kvarsnes.

Styremedlemmene som ble kastet av det ekstraordinære årsmøtet i forrige uke, reagerer på de beskyldninger som blir rettet mot dem. Dette møtet er erklært ugyldig av styreflertallet i Samfunnshus Vest.

– Ikke rot i virkeligheten

En av de nye leietakerne i Samfunnshus Vest (SHV), Einar Hannisdal, som også er talsmann for det nyopprettete arbeidsutvalget for leietakerne, kom med sterke, negative karakteristikker av styremedlemmene Ljones og Kvarsnes. Det skjedde fra talerstolen på det nevnte årsmøtet.

Les sak fra møtet: Full forvirring og to styrer

– Jeg er sjokkert over de beskyldninger som blir rettet mot meg, som altså ikke har noe rot i virkeligheten, sier Olav Ljones på telefon fra New York hvor han er på konferanse. Han har nettopp lest og hørt Hannisdals beskrivelse av ham. Ljones sier han nekter å falle ned på Hannisdals nivå i debatten og vil foreløpig ikke kommentere saken utover det.

Lydopptak fra årsmøtet - «Vill vest på samfunnshuset» (video fra youtube)

Påstår trakassering

Randulf Riderbo signerte ferdig kontrakt med Hannisdal for Klinikk Røa i underetasjen, uten at den ferdige kontrakten på 10+5 år ble forelagt styret til godkjenning, ifølge styreflertallet. Lokalene som ble ledige etter barnehagen ble aldri annonsert i markedet.

Styreflertallet har gjort Hannisdal oppmerksom på at kontrakten ikke ble forelagt styret og at leiekontrakten slik den er formulert kan bli et problem i tilfelle utbygging av kulturhus og næring i henhold til foreslått reguleringsplan blir gjennomført.

Hannisdal påstår at han er blitt trakassert av Ljones og Kvarsnes, at han er blitt utsatt for regulær utpressing og utskjelling med mere og at styreleder også er blitt trakassert av de samme.

– Merkelig

Stig Kvarsnes, som er direktør i Rema Eiendom, har ved flere anledninger blitt beskyldt for å ha gått inn i styret for at Rema skal få dominere utviklingen av huset.

– At Hannisdal, som har store økonomiske interesser i å være leietaker, går til personangrep på meg, som ikke har noen økonomiske interesser verken privat eller via min jobb, er merkelig. Rema har for øvrig ikke på noe tidspunkt vist interesse for dette prosjektet som Hannisdal påstår, sier Kvarsnes.

– Mine påpekninger når det gjelder uklarheter i leieavtalen viser seg jo i ettertid være riktige. Advokat Bull som ble engasjert av SHV har ennå ikke klart å komme frem til en konklusjon på hvordan leieavtalen mellom Hannisdal og SHV skal forstås. Styret i SHV, inkludert Randulf Riderbo selv, har et styrevedtak på at vi ikke er enige i tolkningen som Hannisdal har av leieavtalen. Randulf Riderbo har selv skrevet og signert to brev om dette, og sendt det til Hannisdal, fortsetter Kvarsnes.

Les også: Samfunnshus Vest er uten styring

– Kynisk trekk

– Når Hannisdal går til angrep på Ljones og vil kreve 1,6 millioner dekket, så viser det jo bare at man setter næringslivsleietakerne høyere enn SHV sitt hovedformål. Det er Riderbo som har signert samarbeidsavtalen med Røa Centrum om reguleringsplanen, og ikke Ljones. Styret har hele tiden vært informert og på styremøtet i juni 2013, hvor reguleringsarkitekten fra LPO presenterte de siste planene, ble det protokollført at reguleringsplanen nå sendes inn til behandling hos PBE. Det var ingen innsigelser på det, heller ikke fra Randulf Riderbo. Når man nå i ettertid bruker dette som et bevis på at Ljones har kjørt sitt eget løp, så fremstår det kun som et kynisk trekk i spillet for å beholde styringen over SHV på egne og næringsleietakerne sine vegne, sier Kvarsnes

– Det som nå skjer er veldig beklagelig for Røa. Det er foretatt aktiv verving av leietakerne på huset og det er gjennomført et ulovlig innkalt ekstraordinært årsmøte, med det utfallet at næringsleietakerne nå dominerer medlemsmassen, styret og kontrollkomiteen. Styret har ikke fått innsikt i medlemsregistret, tross flere vedtak om dette. SHV er nå styrt av næringsleietakerne, og man kan spørre seg om de ønsker å fokusere på å drift og utbygging for Røa sitt beste eller sin egen private lommebok.

Styreleder Riderbos oppfatning er at innkalling til årsmøtet var i henhold til styrevedtak om ekstraordinært årsmøte. Styreflertallet viser til at de er nektet tilgang til medlemsregistret som er styrets ansvar, samt at uregelmessigheter knyttet selve innkallingen gjør at det avholdte årsmøtet er ugyldig.

Les også: Storm rundt Samfunnshus Vest

Verken eierskap eller innflytelse

– Det hører også med til historien at Randulf har fått utarbeidet et advokatnotat som tilsier at det kun er leietakerne på huset som kan være medlemmer, som åpner opp for at private medlemmer nå kan ekskluderes. Blir dette gjennomført så har leietakerne 100 % eierskap til huset, og alle andre som i alle år har ivret for å beholde og utvikle SHV er satt på sidelinjen, uten verken eierskap eller innflytelse. SHV er da tapt for Røa for all fremtid. Saken dreier seg ikke om vi skal bygge Kulturhus eller ei, men om vi skal beholde SHV i det hele tatt, sier Kvarsnes.

Nestleder Ljones har i mange år med myndighet fra styre og årsmøte for Samfunnshus Vest, uten noen form for betaling, jobbet med en reguleringsplan for sentrale Røa i samarbeid med Røa Centrum. I planen inngår en kulturhusdel. Planforslaget er nå til behandling i Plan- og bygningsetaten.

– Har vært ryddig

Hannisdal mente styret hadde drevet med grisearbeid og at 1,6 millioner som var brukt på reguleringsarbeidet kunne bli gjenstand for erstatningssak.

Styremedlem Rune Dahl har så langt sluppet mistillitsforslag. Han er oppgitt over leietakernes angrep på styret.

– Hannisdal angriper Ljones som har vært ryddig i forhold til styret hele veien. Hannisdal glemmer et vesentlig poeng. Randulf Riderbo har under hele reguleringsprosessen blitt informert i likhet med oss andre. Hva vil Hannisdal da gjøre med Riderbo? Saksøke han for ikke å ha stoppet Ljones? Hannisdal skjønner ikke konsekvensene av det han sier.

Han reagerer også på leietakerne som påstår at styreflertallet med planene om kulturhus og næringsutvikling setter Samfunnshuset i spill.

– Blir ikke satt i spill

– Det har ikke på noe tidspunkt vært snakk om å bruke Samfunnshuset som en garanti for utbygging av en kulturhusdel. Jo da, vi har hørt at Riderbo har påstått dette, men det er altså ikke sant. Det som kan være med å finansiere en kulturhusdel ligger i utnyttelse av de næringsarealer som ligger i reguleringsplanen og eventuelt samarbeid med en entreprenør som er villig til å være med på å utvikle prosjektet. Leietakere og andre kan være sikre på at Samfunnshuset ikke blir satt i spill, sier Dahl.

Les også: Skandale eller kort sagt bare tøv?

Hvem er bråkebøtter?

Han er også forundret over den massive kritikken fra årsmøtet som han mener Riderbo feilaktig innkalte til.

– Det jeg mener folk bør reflektere over er pussigheten av at det er styreflertallet og begge varamedlemmene som henges ut for at styret ikke fungerer. Ut døren forsvinner også kontrollkomiteens leder, samtidig som også valgkomiteen blir mistenkeliggjort. Sagt på en annen måte er det alle som har uttrykt misnøye med styreleders metoder som nå blir hengt ut som bråkebøtter. Da må det gå an å stille det retoriske spørsmålet; Er det kan hende styreleder som har et samarbeidsproblem og som er bråkebøtta, og ikke alle andre?

– Samtidig forstår jeg ar leietakerne slår ring rundt Riderbo som har gitt dem leiekontraktene. De er jo ikke dumme, for om jeg var leietaker og fikk muligheten til å sitte i styret og diktere mine egne leiebetingelser så kan jeg ikke utelukke at jeg også hadde slått til. Det er jo det som har skjedd nå, og jeg er oppriktig bekymret for hvordan det skal gå med samfunnshuset vårt, sier Dahl.

DittOslo ville intervjue styreleder i Klinikk Røa, Einar Hannisdal, for å få en kommentar til Kvarsnes uttalelse om at Hannisdal har egne økonomiske motiver i saken og om hvorfor Ljones klandres for sitt mangeårige arbeid med reguleringsplanen når Riderbo i hele perioden har vært styreleder. Vi ville også vite hva styrets «grisearbeid» besto i. Hannisdal sier han ikke ønsker å kommentere saken overfor dittOslo.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk