Gå til sidens hovedinnhold

Nettavisen brøt god presseskikk

PFU ga Norsk presseforbunds generalsekretær Per Edgard Kokkvold medhold i klagen mot Nettavisen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en omtale i Nettavisen om hvordan man kan selge gamle gullsmykker og arvegods som aldri brukes. I artikkelen ble det vist til at en kvinne hadde brukt to navngitte nettjenester. Norsk Presseforbunds generalsekretær bruker sin initiativrett, idet han mener avisen har opptrådt i strid med tekstreklamebestemmelsene i Vær Varsom- og Tekstreklameplakaten. Klageren mener den påklagede artikkelen både gjennom tekst og lenker framstår som et reklamebudskap for nettstedet Gullvekten.no, som Nettavisen også har et kommersielt samarbeid med. Ifølge klageren er det summen av innhold, presentasjon, lenking og det kommersielle samarbeidet som medfører at Nettavisen ikke har opprettholdt et klart skille mellom redaksjonelt innhold og kommersielt materiale. Klageren legger særlig vekt på lenkingen i artikkelen.

Nettavisen avviser klagen. Det vises til at den påklagede artikkelen er redaksjonelt initiert og at den har et innhold som er allment interessant, foruten at det er relevant forbrukerinformasjon. Redaksjonen anfører at det ikke bare er samarbeidspartneren som er kilde i artikkelen, men også andre som formidler salg av gull og sølv. Med hensyn til lenkebruken i artikkelen mener Nettavisen at lenkene var relevante, og det vises til at man ikke har direkte inntekter knyttet til disse. Nettavisen mener NPs generalsekretærs klage er basert på synsing og manglende undersøkelse av fakta.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag understreke viktigheten av å skille mellom journalistikk og butikk. Den vesentlige begrunnelsen for dette prinsippet er at journalistikken mister troverdighet når det er åpenbart at det er andre hensyn enn de rent journalistiske som er grunnlag for en artikkel eller et program. På den annen side er det ikke slik at man ikke kan omtale et produkt eller en tjeneste fordi det kan oppfattes som tekstreklame. Tekstreklamebestemmelsene i Vær Varsom- og Tekstreklameplakaten er ment å regulere dette.

Slik utvalget ser det, kan det neppe være tvil om at den påklagede artikkelen om hvordan en kvinne fikk solgt sine smykker på en for henne vellykket måte, minner svært mye om utallige fornøyde vitnesbyrd brukt i reklamesammenheng. Utvalget viser her til Tekstreklameplakatens punkt 1, der det blant annet heter at produktomtaler skal være journalistisk motivert, og at «hensikten aldri må være å reklamere for produkter eller tjenester».

Utvalget viser videre til Tekstreklameplakatens punkt 5, der det manes til varsomhet med å bryte ned skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold: «Pekere og andre former for koblinger fra redaksjonelle områder til kommersielt materiale og annen ikke-redaksjonell informasjon skal være redaksjonelt begrunnet og tydelig merket». Utvalget registrerer at Nettavisen har synliggjort at den har et kommersielt samarbeid med firmaet det lenkes til. Utvalget mener det er prisverdig at dette blir opplyst, men vil likevel påpeke at redaksjonen har et særskilt ansvar for å tydeliggjøre skillet mellom redaksjonell tekst og kommersiell lenking når det som i dette tilfellet eksisterer et kommersielt partnerskap. Den påklagede lenken til Gullvekten.no er en del av den redaksjonelle teksten, og peker direkte til en annonse for handel med firmaet.

Klagens sentrale påstand er at summen av innhold, presentasjon, lenking og kommersielt samarbeid samlet innebærer brudd på god presseskikk. Forutsetningen for et slikt brudd må være at artikkelen framstår som et reklamebudskap for den kommersielle virksomheten Gullvekten og Sølvtorget bedriver, og ikke primært som en informerende redaksjonell artikkel til nytte for de av Nettavisens brukere som skulle ønske å omsette noe av arvesølvet i klingende mynt. Artikkelen framstår som en hyllest av en forretningsvirksomhet som Nettavisen har et kommersielt forhold til. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, der det blant annet heter: «Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold», og punkt 2.7, «sørg for å opprettholde det klare skillet mellom journalistikk og kommersiell kommunikasjon også ved bruk av pekere og andre koblinger».

Nettavisen har brutt god presseskikk.

Kommentarer til denne saken