PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Nettavisen publiserte i august 2021 et intervju med styreleder i Norsk narkotikapolitiforening (NNPF). Etter publisering la avisen inn en opplysning om at journalisten bak intervjuet er «medlem av flere organisasjoner med motstridende synspunkter på rusdebatten for å få innsyn - blant dem NNPF og Foreningen Human Narkotikapolitikk».

Klager er en leser som reagerer på at opplysningen om journalistens medlemskap ikke kom frem på publiseringstidspunktet. Slik klager ser det, er dette i strid med det presseetiske kravet om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold. Videre stiller klager spørsmål til hvorvidt journalisten kan opptre upartisk i møte med temaet og intervjuobjektet. Klager viser til at journalisten har uttrykt at kritikken NNPF er blitt utsatt for er «usaklig», at NNPF er «verdt å lytte til», samt at journalisten har oppfordret andre til å bli medlem og sagt at hun selv vet hun «skal bli en av dem». Dessuten mener klager at en generell journalistisk metode som handler om å ha ulike støttemedlemskap for å få innsyn, passer dårlig med kravet i Vær Varsom-plakaten (VVP) om å «unngå dobbeltroller».

Nettavisen avviser brudd på god presseskikk, men er enig i at informasjonen om journalisten burde vært med da artikkelen ble publisert. Avisen opplyser at en «disclaimer» ble lagt inn så snart redaksjonen ble klar over leserreaksjonene. Nettavisen forklarer at opplysningen først ikke ble tatt med fordi redaksjonen oppfattet at de ulike medlemskapene nøytraliserte hverandre. Slik Nettavisen ser det, kan journalisten formelt sett heller ikke anses som inhabil fordi eventuelle bindinger eller lojaliteter da måtte gå til alle organisasjonene. Nettavisen ser likevel at det i dette tilfellet kunne «føre til spekulasjoner om inhabilitet».

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om viktigheten av å ivareta mediets og journalistikkens integritet og troverdighet. Publikum skal kunne ha tillit til at det journalistiske arbeidet som gjøres i en redaksjon er uavhengig av journalistenes egne synspunkter og interesser.

Samtidig vil utvalget understreke at også redaksjonelle medarbeidere har ytringsfrihet og må kunne være aktive i samfunnsdebatten og medlem av ulike typer organisasjoner. De må imidlertid være oppmerksomme på at slike medlemskap og aktiviteter vil kunne begrense journalistrollen, og hvilke tema og områder man kan dekke.

I noen tilfeller vil det å være åpen om bakenforliggende forhold, jf. punkt 2.3 i Vær Varsom-plakaten (VVP), være tilstrekkelig for å ivareta redaksjonens troverdighet, men da må redaksjonen også være åpen om forholdene fra første stund av.

I dette tilfellet mener PFU imidlertid at Nettavisen skulle benyttet en annen journalist til å intervjue NNPFs styreleder. Utvalget konstaterer at journalisten har deltatt aktivt i rusdebatten og også ytret seg spesifikt om NNPF. Når journalisten i tillegg er medlem av NNPF, innebærer det at journalisten har en dobbeltrolle i strid med VVP 2.2: «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

Nettavisen har brutt god presseskikk på punkt 2.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 24. november 2021

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Tove Lie, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys