Gå til sidens hovedinnhold

NGI-saken for retten tirsdag

Secora og NGI ble dømt for brudd på forurensningsloven i tingretten. NGI anket, nå skal saken behandles i lagmannsretten.

BORGARTING LAGMANNSRETT: Ankesaken startet tirsdag og det er satt av seks dager til behandlingen i sal K22.

Saken gikk opprinnelig i Oslo tingrett som avsa dom i februar 2010.I denne saken sto Oslo kommune, Secora, Norges Geotekniske institutt (NGI), fire Secoraansatte og Oslo Havns prosjektleder tiltalt for brudd på forurensningsloven og falsk forklaring.

LES FLERE SAKER OM DYPVANNSDEPONIET HER

Bot og inndragning

Bakgrunnen for saken var at Secora over en periode fra mars 2006 til desember 2007 dumpet masser med splittlekter over dypvannsdeponiet ved Malmøykalven, i strid med tillatelsen fra SFT (nå Klif).


Secora var entreprenøren som utførte arbeidet på vegne av tiltakshaver Oslo Havn. NGI hadde ansvaret for miljøovervåkingen.

Hvem er hvem i deponisaken?

I tingretten ble Oslo kommune (Oslo Havn), prosjektlederen og to av de Secora-ansatte frifunnet. Secora ble dømt til bot og inndragning på til sammen en million kroner. To Secora-ansatte ble dømt til bøter på 20.000 hver.

Medvirket?

NGI ble dømt for medvirkning til brudd på forurensningsloven og fikk en bot på 250.000 kroner og inndragning av 200.000 kroner. NGI ble frifunnet for tiltalepunktet som gikk på falsk forklaring i forhold til månedsrapportene som manglet logger for en del nedføringer.

NGI anket dommen og det er dette som nå skal behandles i Borgarting lagmannsrett.

– Det er kun spørsmålet om NGI har medvirket til de utslippene Secora ble dømt for som er sluppet inn til ankebehandling, forteller aktor Carl Graff Hartmann, som også førte saken for tingretten.

Bestrider dommen

NGI er fornøyde med at ankesaken nå kommer i gang.

– Vi bestrider avgjørelsen fra Oslo tingrett og er godt forberedt til saken som starter tirsdag og er glade for å komme i gang, sier Kjell Hauge som er informasjonssjef i NGI.