Torsdag kom NHO Service og Handel med en ny rapport, utarbeidet av Menon Economics, om rollen private tilbydere spiller i helse- og omsorgstjenestene.

Rapporten viser at over halvparten av kommunene kjøper slike tjenester fra private sektor. Alt fra barneverntjenester til hjemmesykepleie, rehabilitering og private sykehjemsplasser.

De siste årene har disse vært under politisk angrep fra Rødt og SV, som ønsker å ta profitten ut av velferdstjenestene.

Med SV ute av regjeringsforhandlingene i Hurdal, kan den private helsesektoren puste lettere. Men NHO-sjefen mener fortsatt det er nødvendig å gi en klar beskjed til forhandlerne i Ap og Sp.

Les også: Støre og Vedum med momsgave til over 20.000 organisasjoner

Helsetilbudet blir svekket dersom private aktører ikke kan konkurrere om anbud på lik linje med ideelle aktører, sier han.

– Vi ønsker et samarbeid mellom kommunene og bedriftene. Hvis målet er å ha gode helsetjenester, som jeg er sikker på at det er, så må vi passe på å ikke gå i en retning hvor man risikerer å få det motsatte.

– Og det må gjøres sammen med bedriftene. Det er særlig viktig i distriktene, for å sikre at man ikke får ulikt nivå på tjenestene rundt om i landet.

Les også: NHO-sjefen: Støre risikerer å bli klimataper

– I disse dager skrives det en regjeringserklæring, og da er det veldig viktig for oss at man er oppmerksom på dette. Jeg er sikker på at politikerne ønsker et best mulig helsetilbud for alle. Det får man med å ha et godt samarbeid med bedriftene, sier Almlid.

Vil svekke de private

I sine partiprogram er både Ap og Sp skeptiske til private helsetjenester, mens de fremsnakker de ideelle aktørene, som ikke tar ut profitt.

Ap sier i sitt program at de vil «gjennomgå utviklingen av private helseaktører» og «foreslå ytterligere tiltak for å forhindre en todelt helsetjeneste».

Les også: Vedum: – Det er hardt arbeid

Senterpartiet vil styrke ideelle aktører, «på bekostning av privat kommersiell sektor». De skriver videre at markedstenkning or privatisering gir økte sosiale og geografiske forskjeller i tilgangen til helsetjenester.

Verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet ønsker å kommentere saken, og viser til de pågående forhandlingene.

Ny rapport viser det motsatte

Den nye rapporten kommer på bestilling fra NHO Service og Handel, som er NHOs nest største landsforening. De representerer 7400 medlemsbedrifter, inkludert innen helse og velferd.

Her kommer det fram at det er distriktene som blir taperne hvis de private ikke får muligheten til å konkurrere om anbud på helse- og omsorgstjenester, i motsetning til det Sp skriver i sitt program.

Les også: Ap og Sp enige om å droppe firerkravet i matte i lærerutdanningen

Blant de 209 minst sentrale kommunene i landet, kjøper hver tredje kommune kun helse- og omsorgstjenester fra privat sektor, og ikke fra ideelle aktører.

Det er en langt høyere andel enn i de mer sentrale kommunene, hvor det store flertallet kjøper fra både private og ideelle.

– Dette viser at de private, ideelle - som ofte er stiftelser - finnes i større grad i storbykommunene, mens bedriftene i mye større grad er til stede i hele landet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, som er leder av NHO Handel og Service.

De mindre kommunene har små markeder og færre aktører, står det i rapporten, som slår fast at en utfasing av de private vil være en mye større utfordring for helse- og omsorgstilbudet i distriktene.

Det viser at distriktene er avhengige av bedriftene for å fylle etterspørselen, mener Almlid.

– Det å basere seg kun på ideelle, blir veldig feil for distriktskommunene. De har et mer utbredt samarbeid mellom private bedrifter og det offentlige, hvor bedriftene sikrer at folk får gode tjenester når de trenger det. Det er helt avgjørende å ha de samarbeidspartnerne med seg for å sikre tilbudet.

Alle vil ikke erstattes

I regjering skal Ap og Sp gjøre opp budsjett med SV, som har programfestet at de ønsker å stanse all profitt innen velferd.

SV-leder Audun Lysbakken har nevnt profittfri velferd som ett av punktene de ikke fikk gjennomslag for da de vurderte å gå inn i regjeringsforhandlinger med Ap og Sp.

Til NTB sier Lysbakken at profittfri velferd er blant de sentrale sakene som SV ønsker omkamp om i Stortinget.

Les også: Etter SV-exit: - Nå vet vi ingenting

En betydelig del av det private helse- og omsorgsmarkedet vil ikke fortsette som ideelle, profittfrie aktører dersom SV får sitt ønske, ifølge rapporten:

«Innføring av lover eller tiltak med formål å fase ut private kommersielle aktører fra helse- og omsorgstjenesten vil føre til at antallet leverandører i markedet reduseres, i hvert fall på kort sikt. Selv om enkelte av aktørene som i dag er kommersielle vil tilpasse seg situasjonen ved å «bli ideelle», eller ved å kjøpes opp av etablerte ideelle aktører, må man regne med at også en hel del aktører vil legge om driften mot andre markeder eller legges ned».

– Hvis noen skulle tro at det bare er å velge mellom tilbydere som står klare til å supplere det offentlige, overalt i landet, så er ikke det tilfellet, sier Kaltenborn.

Les også: TV 2-profilen sjokkert: - Vil ikke se det de har i Sverige her hjemme

– Ikke la dere lure

Seher Aydar, Rødts nye stortingsrepresentant fra Oslo, kjøper ikke argumentene fra NHO.

– En ny regjeringen kan ikke frede velferdsprofitørene, sier hun.

Rødt har varslet at de vil slå seg sammen med SV i Stortinget, blant annet for å få bort profitt fra velferden.

– Vi forventer at regjeringa får slutt på profitt i velferden slik at penger bevilget til velferd, faktisk går til velferd. Det vil være et stort svik hvis en ny regjering bryter løftene til velgerne. Nå må ikke Sp og Ap la seg lure av NHO, men lytte til fagbevegelsen og flertallet i befolkningen.

– Rødt er ikke mot alle private aktører, vi er mot profitt på velferdstjenestene, fortsetter Aydar.

– Skattepenger bevilget til velferd skal gå til felles velferd, ikke privat profitt. Rapporten viser at det er store beløp vi snakker om. Da må vi sikre at alt av penger går til å sikre gode velferdstjenester, ikke til privat fortjeneste.

Les også: Mimir Kristjánsson går kraftig ned i lønn som stortingspolitiker

Ifølge rapporten hadde den private delen av helse- og omsorgssektoren en omsetning på 28 milliarder kroner i 2019.

Private aktører kan bli om til ideelle, mener hun.

– NHO driver skremselspropaganda, men de har blitt avslørt for lenge siden. Det er derfor Rødt har folket i ryggen når vi krever profittfri velferd. NHO beskytter først og fremst de kommersielle interessene. Hvis selskapene faktisk er opptatte av helse og velferd er det ingenting som står i veien for å omdanne til ideell drift.

Trengs før eldrebølgen

I NHO ser man saken noe annerledes. Uten de private vil ventetiden øke, mener de.

– Ni av 10 helse- og omsorgstjenester leveres av kommunene eller helseforetakene, men det er utrolig viktig at vi har både bedrifter og private ideelle stiftelser som står klare til å supplere kommuner og helseforetak som kjøper tjenester, blant annet for å bøte på ventetiden. Får vi et monopol, går kvaliteten ned, sier Kaltenborn.

Les også: Emil (18) og Henrik (23) droppet trygg jobb og skole – satsingen deres selger for flere millioner i måneden

En utfasing av private aktører vil føre til lengre helsekøer på kort sikt, slår rapporten fast, uten at den konkluderer med hva som vil skje på lang sikt.

På lengre sikt kommer eldrebølgen. Den kan ikke offentlig sektor ta hånd om alene, advarer Almlid.

– Hvis du fremskriver Norge til 2050, så ser du at utfordringene knyttet til demografi bare forsterker seg. Og da er det de kommunene som er mest avhengig at samarbeidet med bedriftene som også får den største utfordringene med å ivareta de gode velferdstjenestene, sier han.