Gå til sidens hovedinnhold

NHO og LO bryter forhandlingene om lønnsoppgjøret

Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom LO og NHO. Forhandlingene tas dermed til Riksmekleren, der partene møtes til mekling 9. april.

Årsaken til bruddet er manglende forhandlingsvilje fra NHOs side, ifølge LO.

– Vi har prøvd å komme til enighet i forhandlingene, men det var dessverre ikke mulig. Det var manglende forhandlingsvilje fra NHOs side som gjorde at LO valgte å bryte forhandlingene, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO har varslet avtale- og plassoppsigelse for 179.002 arbeidstakere.

Etter påske

Avstanden ble på forhånd beskrevet som svært stor.

Lønnsoppgjøret havner dermed på riksmeklerens bord. Meklingen skal etter planen starte 9. april.

Mens LOs krav er at kjøpekraften opprettholdes og at lavtlønte får et tillegg, har NHO gått inn i forhandlingene med krav om reallønnsnedgang.

NHO ønsker en ramme for industrien, eller frontfaget, på 2,2 prosent, som er anslått lønnsvekst hos handelspartnere, mens anslått prisvekst i år er på 2,8 prosent.

Den såkalte frontfagsmodellen skal beskytte konkurranseutsatt industri mot at norske lønninger blir mye høyere enn hos konkurrentene i utlandet. Alle andre sektorer skal følge rammen som blir satt i industrien.

Provosert

NHO har nørt opp under streikeviljen gjennom å komme med krav om reallønnsnedgang, mener klubbleder i Fellesforbundet.

Industriarbeidere fra sør til nord er klare til å gå til streik for å opprettholde kjøpekraften. NHOs krav om reallønnsnedgang har vakt sterke reaksjoner, sier klubbleder Hilde Elgesem Andersen ved Norautron AS i Horten til NTB.

– Det er stor streikevilje. Vi stiller oss uforstående til NHOs krav om at vi skal ned i lønn. Det er provoserende og uansvarlig, sier Andersen, som også er avdelingsleder for Fellesforbundet Vestfold Nord.

Torsdag ble det klart at det er brudd i forhandlingene mellom LO/YS og NHO. Lønnsoppgjøret går dermed videre til mekling rett over påske.