- Allerede er Solvik-Olsen på topp fem. Hvis han får gjennomført det han har tatt initiativ til, som jernbanereformen, er han nummer én, sier Sæther til Dagsavisen.

I går streiket jernbaneansatte over hele landet mot reformen. Men det rokker ikke ved Sæthers syn på Solvik-Olsen.

65-åringen mener å ha et godt utgangspunkt for å rangere Solvik-Olsen foran flesteparten av de nær 30 samferdselsministrene Norge har hatt de siste tiårene.

- Jeg har samarbeidet med samferdselsministre helt siden midten av 1970-tallet, forteller Sæther til Dagsavisen.

Han mener Solvik-Olsen fortjener tittelen som den beste siden krigen i kraft av blant annet disse sakene:

• Jernbanereformen

• Vedlikeholdsetterslepet på vei og bane tas igjen etter 30 års utarming.

• Opprettelsen av et veiselskap.

• Opprettelsen av et infrastrukturfond.

• Mer statlig plan for hovedveiprosjekter for å unngå lokale forsinkelser.

• Planer om ny godsstrategi for jernbanen.

• Sterk kollektivsatsing i de mest befolkningsrike byene.

• Satsing på kontroller av sikkerhet og etterlevelse av regler for vogntog på norske veier.