Telenor slapp onsdag morgen resultatene for første kvartal 2011. Tallene var i tråd med markedsforventningene.

Telenors driftsinntekter endte på 24,1 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på syv prosent. Driftsoverskuddet (EBITDA) var 7,4 milliarder kroner og driftsmarginen var 31 prosent, skriver Telenor i en pressemelding.

Den norske telegiganten fikk ni milliner flere abonnenter på global basis.

- Telenor-konsernet startet 2011 med syv prosent organisk inntektsvekst og gode marginer. Vi oppnådde en kontantstrøm fra driften på 5 milliarder kroner, samtidig som de fleste av virksomhetene gjennomfører en betydelig modernisering av sine nettverk. Våre mobilvirksomheter fortsetter den sterke abonnementsveksten fra slutten av 2010, og økte med 9 millioner i løpet av første kvartal i år, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i en kommentar.

Priskonkurranse i Norden
I Norge og Danmark opplever selskapet økende priskonkurranse.

Baksaas varsler derfor nye kostnadsreduserende tiltak, uten at han røper hvilke.

Sentral- og Øst-Europa
I Sentral- og Øst-Europa bekreftet Telenor Serbia den positive fremdriften med sterk vekst og forbedrede marginer, mens Telenor Ungarn opprettholdt stabile underliggende marginer.

- Den 15. april sluttførte VimpelCom transaksjonen med Wind Telecom etter godkjenning fra en ekstraordinær generalforsamling. Telenor motsatte seg transaksjonen, men vi vil fortsette å jobbe til det beste for VimpelCom. Samtidig har vi startet voldgiftsprosesser for å sikre Telenors aksjonærrettigheter, sier Baksaas.

Asia viktigst for veksten
De asiatiske virksomhetene var de viktigste bidragsyterne til kunde- og inntektsveksten.

Uninor i India fikk 5,2 millioner nye abonnenter i andre halvår 2010 og nådde 17,4 millioner totalt.

- Indiske myndigheter fortsetter etterforskningen av prosessen rundt lisenstildelingen som skjedde tidlig i 2008, før Telenors inntreden i Uninor. Telenor ønsker en snarlig avklaring av disse forholdene velkommen. De fire øvrige virksomhetene i Asia oppnådde 13 prosent organisk inntektsvekst i kvartalet. Etterspørselen etter smarttelefoner og databruk i Malaysia og Thailand fortsetter den sterke fremdriften. Kundeveksten i Grameenphone fortsatte på et høyt nivå og bidro til 21 prosent inntektsvekst. Med en 26 prosents kontantstrømmargin er vi på vei til å levere god avkastning i Pakistan, sier Baksaas.