Oslo (ANB): Norge er det landet med flest hoftebrudd på verdensbasis, ifølge seniorforsker Anne Johanne Søgaard ved Folkehelseinstituttet.

– Vi regner med at det skjer rundt 9.000 hoftebrudd årlig i Norge, men vi har ikke eksakt statistikk, sier Søgaard.

Også Island, Sverige og Danmark ligger høyt på statistikken. Årsaken til hoftebrudd er som regel osteoporose, eller beinskjørhet, nesten alltid utløst av et fall, ifølge Søgaard, som også er medlem i forskningsnettverket NOREPOS (Norske Epidemiologiske Osteoporosestudier).

– Beinskjørhet er faktisk en like stor risikofaktor for hoftebrudd som høyt kolesterol er for hjerteinfarkt, forteller hun til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Kartlegge nye tilfeller
Men hvorfor skjelettene her til lands er skjøre sammenlignet med mange andre lands befolkning vet ikke forskerne foreløpig. De neste årene skal derfor forskere ved fem ulike norske institusjoner prøve å finne svaret. Det skal de gjøre med tre delprosjekter.

Først skal de kartlegge nye tilfeller og dødeligheten etter hoftebrudd i den norske befolkningen i perioden 1994-2007. De skal ha et spesielt fokus på geografiske og sosiale forskjeller, variasjoner gjennom ulike sesonger og trender over tid. Dette vil gi enda bedre tallmateriale om hoftebrudd i Norge enn det som finnes nå, ifølge Søgaard.

Drikkevann og mineraler
Forskerne skal også undersøke om innholdet i drikkevannet forskjellige steder i Norge har sammenheng med beinskjørhet og hoftebrudd. De skal for eksempel sjekke mineralinnholdet i drikkevannet.

Et tredje delprosjekt går ut på å undersøke om høyt inntak av vitamin A kan hindre den positive virkningen av vitamin D på beinskjørhet og hoftebrudd.

– Det blir spennende å se om den hypotesen er riktig, for dette vet vi lite om, sier Søgaard.

Underkommunisert helseproblem
Det trengs absolutt mer forskning på beinskjørhet, mener Søgaard.

– Dette er et underkommunisert helseproblem. Det rammer særlig eldre kvinner som ikke nødvendigvis står så veldig på kravene. Hoftebruddene er dessuten en stor belastning for sykehus-Norge, siden pasienter med hoftebrudd til enhver tid okkuperer rundt 250 senger på norske kirurgiske avdelinger, sier Søgaard.

Norges Forskningsråd har bevilget 9 millioner kroner til det nasjonale prosjektet. De fem institusjonene som skal gjennomføre forskningen er Folkehelseinstituttet, de medisinske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, og NTNU. (ANB)