Oslo (NTB): Myndighetene er i gang med å lage slike planer som en oppfølging av EUs vanndirektiv. Der burde de uheldige konsekvensene av oppdrettsnæringen vært med, mener organisasjonene.

– Det kommer ingen konkrete forslag til tiltak mot lakserømming, luseproblemer eller utslippsproblemer, og det reagerer vi på, sier Øyvind Fjeldseth i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) til NRK.

Forbundet vil, sammen med åtte andre organisasjoner – Naturvernforbundet, Norges Bondelag, Norsk Friluftsliv, Norske Lakseelver, Den Norske Turistforening, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, WWF Norge og Greenpeace Norge – sende en klage til EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Organisasjonene er bekymret for at situasjonen i norske fjorder og elver blir forverret om ikke myndighetene setter inn tiltak for å begrense skadene av oppdrettsnæringen.

– Vi mener myndighetene ikke kan gjøre unntak for disse problemene når de lager sine planer for vannmiljøet, sier Siri Parmann i NJFF.

Myndighetene på sin side mener faktagrunnlaget er for svakt til å ta dette inn i forskriftene for vannmiljøet.

For en måned siden skrev Dagsavisen at Norge var klaget inn for mulige brudd på det samme direktivet i forbindelse med planene om deponi for gruveavfall i Førdefjorden.