Gå til sidens hovedinnhold

Niels Peter fikk leiesjokk i «julegave»

En uke før julaften fikk Niels Peter Gjefle Slaatta (49) et brev fra kommunens boligkontor, med beskjed om at husleien hans øker med nesten 50 prosent.

Niels Peter Gjefle Slaatta leier bolig av Larvik kommune på Tagtvedt. Det har han gjort i 16 år.

En drøy uke før julaften dumpet et brev fra kommunens boligkontor ned i postkassen hans.

Fra 1. juli 2012 går husleien hans opp fra 4.200 kroner i måneden til 6.248 kroner. En økning på nesten 50 prosent. En sum som utgjør 25 000 ekstra i året.

- Det er litt spesielt at det første det nye kommunestyret i Larvik gjør, er å gå løs på de fattige, sier Gjefle Slaatta til op.no.

I det siste møtet før jul var det et enstemmig kommunestyre som stemte for en overgang til gjengs leie – tilnærmet markedsleie – for alle kommunale utleieboliger i Larvik.

Den økte leien på disse boligene vil sikre kommunen merinntekter på rundt 1,5 millioner kroner i året.

Tove Lisbeth Vasvik, leder for boligkontoret, mener det er mange gode grunner til å gjennomføre endringen nå.

- Tildeling av kommunale boliger foretas ikke på bakgrunn av personlig økonomi. Mange av dem som leier av kommunen i dag, har langt dyrere husleier enn de som nå får et prishopp. Dette vil utjevne forskjellene, sier Vasvik.

- I tillegg har vi valgt å legge oss på en takst som fortsatt er 15 prosent under markedsprisen.

Leieforholdet må ha vart i over to år og seks måneder før kommunen kan kreve gjengs leie.

I første omgang har 44 av kommunens leietakere fått et brev om oppjustering

Vasvik peker på at kommunen til sammen disponerer over 900 leiligheter.

- Vedtaket har kun konsekvenser for rundt ti prosent av dem kommunen har tildelt bolig.

Det er til liten trøst for dem som tilhører de ti prosentene.

- Gjengs leie er greit det. Hvis du har gjengs inntekt, sier Gjefle Slaatta ironisk.

Selv får han 12.594 kroner utbetalt i måneden.

Tove Lisbeth Vasvik ved boligkontoret mener andre offentlige støtteordninger må tas med i beregningen.

- Noen av dem som rammes av husleieøkningen vil trolig få bostøtte, sier Vasvik.

Men heller ikke det er til mye trøst for Niels Peter Gjefle Slaatta.

For husleieøkningen på over 2.000 kroner i måneden vil, etter ØPs beregninger, kun utløse rundt 300 kroner mer i bostøtte.

Dermed ender han opp med minst 22.000 mindre i disponibel inntekt til neste år.

- Leieprisen for flere kommunale boliger har stått på stedet hvil i mange år. Derfor var det nødvendig med en regulering til det vil kaller gjengs leie, Men skulle det vise seg at systemet ikke fanger opp dem som virkelig får problemer, så får vi kanskje finne måter å ta det på, sier ordfører Rune Høsieth (Ap).

Les flere saker fra Østlands-Posten

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto