-Retten finner flere av tiltaltes utsagn svært nedlatende, nedverdigende og krenkende overfor samer generelt, skriver Salten tingrett i dommen, som er enstemmig.

Dette er en riktig dom, og viser at ytringsfriheten ikke er uten rammer. Den reguleres i et lovverk som verner både enkeltmennesker og grupper. Det er lov å håpe at Salten tingrett har gått foran med noe som kan virke preventivt.

Det er selvsagt legitimt med en løpende debatt om samiske rettigheter, reindrift og Sametingets innflytelse. Vi må være varsomme med å innskrenke ytringsrommet til meninger et flertall ikke liker, eller synspunkter som ikke deles av en kompakt majoritet.

Det dommen gjør på en god måte, er å markere en tydelig grense. Dommen adresserer også en nemesis i Norge, og la oss være ærlige, spesielt Nord-Norge. I den nordligste landsdelen har samehetsen fremdeles et bekymringsfullt fotfeste.

Latterliggjøringen kommer i mange forkledninger. Noen ganger, og i det daglige, gjerne forsøkt ufarliggjort som en morsomhet eller en revysketsj.

Det samiske blir ikke bredt omfavnet i nord, til tross for at det er en så vesentlig del av vår stolte nordnorske arv og historie.

Det er lov å håpe at trangsynet slipper taket med nye generasjoner, men vi blir oppriktig i tvil om hvor langt vi har kommet, når vi leser det åpenhjertige intervjuet i magasinet KK med den unge artisten Ella Marie Hætta Isaksen fra Tana.

– Jeg har opplevd mye hets. Det går ikke an å være same uten å ha opplevd hets. Men jeg har følt meg mer velkommen jo lenger sør jeg er kommet. Der det er mest samer, er det mest hets, sier Hætta Isaksen.

Og hun har rett. Her har det sviktet på mange plan. Mye skyldes fornektelse og selvhat, spesielt langs kysten i nord. Andre peker på at skoleverket ikke har drevet opplysning, og at kunnskapene om det samiske derfor er begrenset. Men det er igjen en for enkel forklaring. Det mest nærliggende er at samfunnet har forsømt seg kollektivt.

Det gjelder ikke minst en foreldregenerasjon som ikke har tatt et oppgjør med fordommer og mobbing de selv vokste opp med.

Det er en skam at hets og trakassering fremdeles er en plage for samer i Nord-Norge, en landsdel som liker å markedsføre seg som raus og imøtekommende.