Gå til sidens hovedinnhold

NOKAS-dømte Metkel Betew på vei ut av fengsel

NOKAS-dømte Metkel Betew (35) må slippes ut av Ila fengsel senest 1. august. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt.

Dermed er lagmannsretten enig med Asker og Bærum tingrett, som i april sa ja til å prøveløslate Betew. Retten oppfatter Betew som ressurssterk og målbevisst og tror at han vil bruke disse egenskapene til å skaffe seg utdanning og arbeid dersom han blir løslatt, heter det i kjennelsen som kom fredag.

Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter NOKAS-ranet i Stavanger i 2004. Tingretten mente at Betew måtte få slippe ut siden minstetiden er sonet, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen.

Lagmannsretten konkluderer enstemmig med at Betew skal løslates på prøve innen 1. august i år. Han er ilagt en prøvetid på fem år.

- Nå er det opp til kriminalomsorgen og påtalemyndigheten å etterkomme avgjørelsen, sier Betews forsvarer Marius Dietrichson til NTB.

Endret forklaring
Etter å ha nektet straffskyld i begge rettsinstanser i NOKAS-saken, har Betew nå innrømmet at han at han var med på å planlegge ranet og har et medansvar for det. Han fastholder at han ikke var med på selve ranet, men trakk seg en uke før. Betew er dømt for å ha vært en av de sju som var inne i tellesentralen og plukket penger.

Borgarting lagmannsrett mener risikoen for at Betew begår nye lovbrudd ikke er høy nok til at han ikke kan løslates, og begrunner dette med «en konkret vurdering av Betews person og hans situasjon i dag».

- Jeg er fullt fokusert på studiene. Målet er å jobbe i barnevernet med vanskeligstilte ungdommer, sa Betew da han møtte i Borgarting lagmannsrett forrige uke.

Ikke rusproblem
Retten påpeker at prøveløslatelse uansett skjer på strenge vilkår, som Betew trolig vil overholde. Dette reduserer gjentakelsesfaren, konkluderer retten. Dessuten vektlegges det at Betew verken har noe rusproblem eller noen psykiske helseplager som øker risikoen for nye lovbrudd. Retten påpeker videre at Betew planlegger å flytte hjem til foreldrene.

- Han er så klar for løslatelse at retten ikke ville følge påtalemyndighetens synspunkt om at han gradvis må sluses ut. Han kan slippes fra Ila fengsel og rett ut i frihet, sier advokat Dietrichson.

Må bryte med Toska
Dommerne anser det som mindre sannsynlig at Betews positive egenskaper kan brukes til å begå nye lovbrudd, men utelukker det naturligvis ikke.

Dommerne uttrykker imidlertid uro for at Betew kanskje ikke har et sosialt nettverk utenfor kriminelle miljøer. Men retten avviser å la dette være utslagsgivende i vurderingen ettersom et av vilkårene for å slippe ut av fengsel uansett er at han ikke skal ha noen kontakt med slike miljøer. Det betyr at Betew må bryte vennskapet med blant andre David Toska, hovedmannen bak ranet.

Schumann anket
Betew og Kjell A. Schumann var de to eneste som ble dømt til forvaring etter NOKAS-ranet. Høyesterett kom til at Betew måtte dømmes til forvaring fordi han også tidligere var dømt for grove ran. NOKAS-ranet ble begått mens Betew var ute på prøve etter soning av en fellesstraff.

Eidsivating lagmannsrett avslo 13. juni Kjell A. Schumanns begjæring om prøveløslatelse. Schumann har anket avslaget til Høyesterett. Hans forsvarer Fredrik Schøne Brodwall sier at anken gjelder lagmannsrettens lovanvendelse.

Schumann var den av ranerne som skjøt og drepte politiførstebetjent Arne Klungland under ranet. Etter å ha sonet under svært strenge forhold i Trondheim fengsel er han nå overført til fengslets avdeling Leira, som er en åpen avdeling. (©NTB)

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut