Gå til sidens hovedinnhold

Nølende NAV i Nordre Aker bydel

1. oktober i fjor gikk startskuddet for NAV Nordre Aker. Men hittil merker ikke brukerne de store forskjellene.

Nydalen: NAV-reformen (Den nye arbeids- og velferdsforvaltningen) betyr en sammenslåing av Aetat, trygd og sosialtjeneste. Nordre Aker er pilot, og NAV-prosessen har vært i gang siden i fjor høst. Men det merker foreløpig ikke brukerne så mye til. Blant annet blir man fremdeles møtt med tre forskjellige kølappsystemer én for trygd, én for Aetat og én for sosialtjenesten.
- Å bli et integrert NAV kontor tar tid, og første oktober i fjor var mer en markeringsdato for "samlivet" mellom de to statlige tjenestene - Aetat og trygd, sier fylkesdirektør Torild Lien Utvik i NAV Oslo.
For ennå er ikke den kommunale sosialtjenesten innarbeidet i prosessen, og har blant annet fortsatt eget sentralbord.
Fylkesdirektøren forteller at det for pilotbydelene ikke foreligger en detaljert tidsplan, men hun innrømmer at det har gått tregere enn planlagt.
- Ulike grunner har gjort at prosessene kom noe sent i gang. Blant annet har vi brukt tid på forhandlinger med Oslo kommune sentralt om ledelsesmodellen. Men nå er de forskjellige nye NAV-lederne snart på plass i hvertfall i pilotkontorene, sier fylkesdirektøren.
- NAV-prosessene går sin gang. Men et pilotprosjekt betyr å prøve ut ting, og de ulike problemstillingene vi møter underveis blir fortløpende utredet gjennom et statlig og kommunalt samarbeid, sier Lien Utvik.

Flere kontaktpersoner?


Samordningen av de statlige velferdstjenestene og kommunenes sosialtjeneste skal få flere i arbeid og færre på stønad. Brukeren skal oppnå en enklere og raskere saksbehandling - blant annet gjennom å forholde seg til kun én kontaktperson tror nok mange. Men ifølge fylkesdirektøren stemmer ikke dette helt.
- Alle brukere får ikke kun én kontaktperson. Men når det gjelder de brukerne som trenger oppfølging over lang tid, skal NAV forsøke å legge til rette slik at disse kan få en hovedkontaktperson- eller gruppe, sier Lien Utvik.

"Serviceøy"

Ifølge Lien Utvik skal brukeren av dagens NAV Nordre Aker bli møtt av en "service-øy" etter at man har vært innom de tre forskjellige kølapp-systemene.
- Her skal brukeren få svar på enkle spørsmål, både om arbeid og trygd, av én person. Trenger brukeren mer bistand enn "service-øya" kan tilby, skal brukeren få en samtale med en mer spesialisert saksbehandler i et eget samtalerom, sier hun.

Pilotfristen utsatt

Pilotbydelene hadde i utgangspunktet et halvt års testtid. Men nå er prøvetiden utsatt.
- Noen måneder er ikke nok, og prøveprosjektene har fått forlenget tid til ut 2007, sier fylkesdirektøren.
Sagene er en annen NAV-pilot, og foreløpig går ting litt raskere der.
- Det skifter litt, men status i dag er at Sagene har et forsprang på Nordre Aker, i hvert fall i forhold til den interne integreringsprosessen mellom områdene trygd og arbeid, sier Lien Utvik.

Spleiselag

Fylkesdirektøren kan fortelle at den økonomiske biten for NAV blir et spleiselag mellom kommune/bydel og Staten.
- Skillet mellom de statlige og den kommunale tjenesten vil fortsatt være der rent økonomisk. Blant annet vil vedtakene som blir gjort i de enkelte sakene være med på å styre hvem som skal betale hva, sier Lien Utvik.

Sensitiv info

- Fremtidens NAV med alle de tre tjenestene integrert hva betyr det for personvernet?
- Sensitive personopplysninger vil bli vernet, og det skal på ingen måte være fri flyt av informasjon mellom de offentlige tjenestene. Datatilsynet har godkjent et tilfredsstillende system som ivaretar personvernet, sier Lien Utvik.
- Når er et NAV-kontor i "reformens ånd" oppe og går i Nordre Aker?

- Utrulleringsperioden er i løpet av 2009, men det blir vanskelig å love noe. Likevel er det vel ganske sikkert at pilotene vil være i rute før "alle andre", sier Lien Utvik.

Reklame

Nå får du Casio-bestselgeren på tilbud