Gå til sidens hovedinnhold

Nord-Norge står han av uten å sette opp murer mot egne landsmenn

«Søring-karantenen» kan skape flere problemer enn den løser.

Dette innlegget ble først publisert i Nordnorsk Debatt. Gjengitt med tillatelse i Nettavisen.

Den kontroversielle «søring-karantenen» skaper nå hissig debatt. Ikke minst er dette råstoff for vitsemakere i alle deler av landet. Men under ligger et dypt alvor. Og på mange måter er tiltakene forståelige. Nord-Norge har nemlig liten utbredelse av korona-smitte, mens Oslo har klart mest.

NYHETSSTUDIO: Få de siste nyhetene om koronavirus-pandemien

Det skyldes at det er få nordlendinger som i utgangspunktet tok smitte med seg fra utlandet. Alpeferier i Italia og Østerrike er ingen vanlig fritidssyssel for nordlendinger. Vi har nok av både snø og stupbratte fjell rett utafor stuedøra.

Bak ligger et oppriktig ønske om å beskytte sin egen befolkning der mange kjenner på ekstrem frykt. I Bodø og Tromsø handler det også om å slå ring rundt de store regionale sykehusene.

For verken Nordlandssykehuset eller Universitetssykehuset Nord-Norge har like mange intensivplasser som sykehusene i sør. Og bemanningssituasjonen i eldreomsorgen er skjør i hele landsdelen. Mangel på arbeidskraft var et problem før korona, og har nå blitt forsterket.

Les også: FHI: Strenge tiltak kan måtte pågå i måneder

Forholdet mellom kommunene og helsemyndighetene kom skeivt ut fra starten av korona-krisen, og så har det bare blitt verre. I den første fasen av krisen følte kommunene seg helt overlatt til seg selv, uten nasjonalt lederskap og retningslinjer.

Det startet med at Bø i Vesterålen, ytterst i havgapet, stengte kommunegrensene. Etterhvert har mange kastet seg på, også byer som Alta, Harstad, Bodø og Tromsø. Nå drives søringkarantenen videre av lokale kommuneleger som setter alt inn på å overprøve Folkehelseinstituttets råd. Og ordførere som ønsker å markere handlekraft.

At det er den ferske justisministeren Monica Mæland som har fått jobben med å irettesette nordlendingene, er neppe med på å dempe situasjonen. Mæland har på mange måter, som tidligere kommunalminister med ansvar for upopulære reformer, blitt personifiseringen av konflikten mellom by og land.

Nettavisen Pluss: Her kjempet en av Norges første korona-pasienter for livet. Det han har opplevd, unner han ingen

Dermed har korona-krisen blitt et speil på konflikter vi kjenner igjen fra en normalsituasjon. Det hele er i ferd med å spille seg ut langs en tradisjonell akse i norsk samfunnsliv. Der man i nord åpenbart mener myndighetene i sør ikke kjenner forholdene på bakken i det lange landet vårt. På sosiale medier ser vi tendenser til ordkrig mellom sentrale myndigheter og politikere i nord, der de sistnevnte heies frem i kommentarfeltene.

Nå kommer det imidlertid flere tunge advarsler mot praksisen i nord. Jussprofessor Hans Petter Graver sier det ikke finnes hjemmel for frihetsberøvelsen, og at den er ulovlig.

Dessuten sier NHO og LO at lokale smitteverntiltak som ikke er forankret nasjonalt, som reiseforbud og karanteneregler, kan komme til å stanse forsyninger og true viktige samfunnsfunksjoner i nord.

Les også: Absurde påstander om koronaviruset

De nordnorske kommunene burde puste med magen nå. Dette er ingen tid for å dyrke lokale revirer, eller skape unødig polarisering. Alle i Norge er i samme båt. Norge er ett land og ett folk, og det må være like regler over hele landet. Det er fortellingen vi trenger å samle oss bak nå.

De lokale karantenereglene hadde en verdi i en uoversiktlig og kaotisk situasjon de første dagene av krisen. Nå har imidlertid landet fått etablert en tydelig ledelse. De har bred og tverrpolitisk oppslutning bak seg. Derfor burde også ordførere og lokale kommuneleger i Nord-Norge forholde seg til de nasjonale retningslinjene som gjelder. Fagfolk sier i tillegg at «søring-karantenen» ikke vil ha effekt i kampen mot viruset, i det lange løpet som dette er.

Les også: Koronakrisen kan ende svært godt for Norge

Dette må man lytte nøye til. Nord-Norge har flere fortrinn som burde tilsi at landsdelen uansett står han av også denne gang. Sterk vilje, få folk, og langt mellom husan. Dessuten må vi ikke glemme at det nordnorske ikonet Arthur Arntzen har lært oss at humoren kan brukes som medisin midt i mørket.

Nord-Norge står han av uten å sette opp murer mot egne landsmenn.

«Søringkarantenen» kan skape flere problemer enn den løser, og bør derfor avblåses.

Kommentarer til denne saken