Gå til sidens hovedinnhold

Nordea gir seg ikke - anbefaler aksjer igjen

Mens tre av de fire største forvalterne i Norge har gitt opp å anbefale satsning på aksjemarkedet til sine kunder, håper Nordea-sjef Per Egeland fortsatt på opptur

iMarkedet har den siste uken skrevet at Norges tre største forvaltningsselskaper DnB Investor, Avanse og Storebrand Fondene nå i februar har snudd fra å anbefale overvekt av aksjer i kundenes porteføljer, til en undervekt eller nøytralvekting.Det fjerde største forvaltningsselskaper, Nordea Fondene, gir seg imidlertid ikke, og opprettholder sitt råd om en svak overvekt av aksje i porteføljene.Det fremgår av selskapets allokeringsrapport for februar.Men Nordea må medgi at anbefalingen har vært feil i januar, da aksjer ga dårlig avkastning og obligasjoner gjorde det bra.- Etter en positiv start på det nye året falt markedene tilbake utover i januar. Stadig større fokus på Irak-krisen, med tilhørende økte spenninger mellom Europa og USA med hensyn til videre fremgangsmåte, bidro til fallende markeder, skriver Nordea.- Vårt fundamentale syn tilsier at med en relativt rask og vellykket løsning på Irak-konflikten vil aksjemarkedene utvikle seg klart positivt. På kort sikt er imidlertid all oppmerksomhet rettet mot Irak, heter det videre.Allokeringene er for øvrig de samme som ble anbefalt i januar. Det vil si at den svake overvekten av aksjer kommer av at norske aksjer gis svak overvekt, mens internasjonale nøytralvektes. Obligasjoner, altså rentepapirer med lang bindingstid gis svak undervekt. Det er norske obligasjoner som gis svak undervekt, mens internasjonale nøytralvektes.Pengemarkedet, altså rentepapirer med kort bindingstid, gis en nøytral vekting i den anbefalte porteføljen.Når det gjelder rentenivået i Norge, tror Nordea Fondene at Norges Bank vil stanse sine rentekutt før man når det nivået som rentemarkedet priser inn, nemlig 4,75 prosent.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene