En 32 år gammel mann fra Oslo er dømt for hvitvasking etter å ha blitt lurt av det han trodde var nye venner på internett.

- Min klient er en oppegående fyr. Han sjekket opp disse personene. Mannen hadde LinkedIn-profil med flere hundre kontakter og lenke til advokatkontoret der han angivelig jobbet, sier mannens forsvarer, Anja K. Hellander til Nettavisen.

Mannen var først siktet for forsettlig hvitvasking, men i retten ble mannen trodd av både aktor og domstol.

Da tiltalen ble tatt ut vurderte påtalemyndigheten i politiet bevisene slik at det forelå bevis for forsettlig grov hvitvasking. Etter å ha gjennomført bevisførselen i hovedforhandlingen, herunder hørt tiltaltes forklaring, var vurderingen at det kun forelå bevis for uaktsom grov hvitvasking, sier politiadvokat Tone Bysting til Nettavisen. Hun var aktor i straffesaken mot 32-åringen.

Endringen gjorde at mannen ble dømt for uaktsom hvitvasking istedenfor forsettlig hvitvasking. Dermed fikk han langt lavere straff.

Økokrim sier at mannen er langt fra alene om å bli lurt til kriminelle handlinger, og at bedragerne er svært flinke til å manipulere sine ofre. Mer om det lenger nede i saken. Men først:

Ble venn med stripper

Det startet i 2018. Mannen var flittig bruker av nettstedet Chaturbate, der brukere kommer i kontakt med strippere som gir brukere seksuelle forestillinger av ulik karakter. Brukerne kan også chatte med artistene og betale dem tips med forhåndskjøpte «tokens».

Gjennom dette stedet kom nordmannen i kontakt med en rumensk stripper. Personen ble senere identifisert via Interpol.

Den domfelte nordmannen likte henne veldig godt. Gjennom et år, betalte han i gjennomsnitt 7000 kroner i måneden via «tokens» til stripperen.

Lånte henne penger

De to ble personlige venner og begynte å chatte med hverandre gjennom Whatsapp.

- Han ble jo kjent med disse menneskene, og snakket med dem ansikt til ansikt gjennom chattekanaler.

Våren 2019 lånte han henne 10.000 euro, som tilsvarte cirka 96.500 norske kroner. Avtalen var at pengene skulle nedbetales med 1.000 euro i måneden.

Gjennom Chaturbate kom domfelte også i kontakt med en mann som het «Ryan». Han kjenner politiet ikke den ekte identiteten til. «Ryan» så også på forestillingene til stripperen, og overførte penger til henne.

Etter hvert hadde nordmannen, stripperen og «Ryan» daglig kontakt gjennom tekstmeldinger og videosamtaler, og nordmannen oppfattet dem etter hvert som gode venner. I begynnelsen handlet samtalen om trivielle tema som været og ulike typer godteri i Norge.

Lurt til ulovlige handlinger

Etter hvert spurte stripperen og «Ryan» om nordmannen kunne hjelpe med pengeoverføringer mellom de to.

«Ryan» fremsto som en velbemidlet mann fra Sør-Afrika. Han fortalte at han hadde tjent gode penger i militæret som han hadde investert i aksjemarkedet, og at han i dag var mangemillionær. Noe av pengene ønsket sørafrikaneren å bruke på å finansiere stripperens dyre livstil.

De sa at nordmannen kunne hjelpe til ved å være mellomledd. Det sa han ja til, uten å være bevisst på at han sa ja til å utføre ulovlige handlinger.

Ved 82 ulike transaksjoner i perioden 23. september 2019 til 18. desember 2020 ble det overført til sammen kr. 1.772.599 fra «Ryans» PayPal-konto til tiltaltes PayPal-konto. Når nordmannen mottok pengeoverføringene fra «Ryan», overførte han pengene fra sin PayPal-konto til sin ordinære bankkonto i Nordea.

Etter avtale med stripperen og «Ryan», benyttet han noe av beløpene til å nedbetale lånet på 10.000 euro. Resten av pengene ble overført til ulike bankkonti i utlandet, hvorav mesteparten gikk til Romania.

- At han lånte penger til stripperen som ble tilbakebetalt, kan en på en måte si var syretesten som fortalte ham at dette ikke var svindel, sier advokat Hellander.

Skulle stå som medeier i bolig

Mot slutten av 2020 ble nordmannen fortalt at «Ryan» skulle kjøpe en bolig til stripperen, og nordmannen ble bedt om å stå formelt som eier på eiendommen i Romania. Han fikk i den forbindelse oversendt bekreftet kopi av legitimasjon til advokat i Romania som pengene skulle overføres til. Denne hadde også utferdiget det formelle i forbindelse med overdragelsen. Pengene skulle «Ryan» overføre til stripperen gjennom nordmannen.

I desember overførte «Ryan» 532.910 til nordmannen. Pengene skulle overføres til en navngitt person i Romania. Banken stoppet overføringen og krevde mer dokumentasjon på hva pengene skulle gå til.

- «Ryan» sendte over dokumenter og nordmannen hadde jevnlig kontakt med stripperen som hele tiden visste hva som foregikk. Hun hadde også kontakt med ham etter at han ble siktet og tiltalt, forteller Hellander.

Nordmannen, «Ryan» og stripperen klarte ikke å overbevise banken om at pengene var hvite og at de faktisk skulle gå til kjøp av eiendom.

- For politiet startet saken med en melding fra banken. Bankene er pålagt å varsle ved mistenkelige transaksjoner som et ledd i arbeidet mot hvitvasking. Pengene ble sendt fra Norge til Romania, men ble returnert av den rumenske banken. Politiet tok beslag i de returnerte pengene som sto på konto i den norske banken da varslet fra banken kom, sier politiadvokat Tone Bysting som var aktor i straffesaken.

Artikkel fortsetter under video.

Politiet har ikke klart å identifisere «Ryan». De har imidlertid funnet en person som var eier av kontoene som pengene ble overført til.

- Hun var cirka ti år eldre enn den stripperen som han hadde kontakt med på Chaturbate, kjørte en BMW og var sammen med en mann i Romania, sier advokat Hellander.

Penger fra kriminalitet

«Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at det samlede beløpet på kr. 1.772.559 som Ryan overførte til tiltalte var utbytte av en eller flere straffbare handlinger» skriver Oslo tingrett i dommen.

Domstolen mener at nordmannen burde forstått at det ikke er noen legitim grunn til at han skulle være mellommann.

«Det kan vanskelig tenkes noen legitim grunn for at Ryan ønsket å overføre penger via tiltaltes konti fremfor å overføre direkte til (navn utelatt)( ... ) Etter rettens mening var forespørselen derfor såpass spesiell at den ville fått enhver normalt forstandig person til å reagere».

Domstolen påpeker også at nordmannen, på grunn av hans jobb, hadde gode kunnskaper om IT og pengeoverføringer på internett, og at han burde ha forstått at «Ryan» og stripperen hadde bakenforliggende agendaer.

«Ut fra tiltaltes personlige forutsetninger burde han være godt kjent med det faktum at mange aktører på internett opererer under falsk identitet og med en bakenforliggende agenda» står det i dommen.

«Det legges til grunn at tiltalte ble lurt til å opptre som stråmann for bakmennene, og at tiltalte rent faktisk ikke sitter igjen med noen økonomisk fortjeneste ( ... ) Tiltaltes motiv var ikke økonomisk vinning, men at han ønsket å gjøre sine venner en tjeneste» skriver tingretten.

Derfor ble han bare dømt til 180 timer samfunnstjeneste. I tillegg ble den halve millionen som angivelig skulle gå til huskjøp i Romania, inndratt til fordel for den norske statskassen.

Omfattende problem

- Vi ser at det er mange som blir brukt som pengemuldyr. Folk blir manipulerte til å bruke kontoen sin som mellomledd mellom et offer for bedrageri og bedragerne. Noen ganger får de penger for det, men oftest gjør de ikke det. De tror de hjelper en venn eller kjæreste med å være mellomledd. Vi ser også at familie til pengemuldyr gjerne blir dratt inn i dette, da det er vanskelig å si nei til et familiemedlem eller en venn, sier etterretningskoordinator Anne Dybo i Økokrim. Hun har lang erfaring med svindelsaker der nordmenn blir ofre for utenlandske kriminelle.

Fra 2013: Her er Nigeria-svindlernes favoritter

I 2018 fortalte hun Nettavisen hvordan nordmenn blir kriminelle gjennom såkalte datingsider.

Les mer om advarsel mot pengemuldyr her: Ny svindelmetode bekymrer Finn.no og Økokrim

Dybo sier at problemet er internasjonalt, og at nordmenn ikke er mer utsatt enn personer i andre land.

- Ikke overfør penger for andre

- Vær på vakt om den du har møtt på nett, eller i virkeligheten, begynner å snakke om at han/hun trenger penger, eller vi sende penger til deg. Bedragere er svært gode til å manipulere, så man må passe på at man ikke plutselig havner i en situasjon hvor man er pengemuldyr uten å vite om det, sier Dybo.

Politiadvokat Bysting sier til Nettavisen at folk må la være å overføre penger for andre.

- Folk må gjøre pengetransaksjonene sine selv. Det er lett å sende penger over landegrensene via banker og andre seriøse finansinstitusjoner. Det er derfor ingen grunn til at andre skal måtte gjøre dette for dem.

- Det er særlig grunn til å si nei til slike forespørsler fra personer man kun har truffet på internett. På internett er det lett å opptre med falsk identitet, og det er det de kriminelle gjør. De skjuler seg, og bruker andre for å overføre penger fra straffbare handlinger for seg. Dersom man likevel mottar penger med spørsmål om å overføre videre, må man ta kontakt med banken sin og be om hjelp, sier hun.