Sverige troner på toppen i rapporten Education First (EF) har utarbeidet. Nederland og Singapore følger bak, mens Norge altså kommer på en fjerdeplass. Danmark havner på en femteplass.

Europa er fortsatt verdensdelen med høyest gjennomsnittlig engelskspråklig nivå, til tross for at land som Spania, Italia og Frankrike havner på henholdsvis 32., 34. og 35. plass.

Landene som kommer verst ut av språkundersøkelsen er Afghanistan, Kambodsja, Usbekistan, Irak og Libya. I alt er det 88 land med i undersøkelsen.