I skrivende stund har organisasjoner og privatpersoner opprettet over 30 innsamlingsaksjoner hos Sparebank 1-tjenesten Spleis for å hjelpe folk i de kriserammede områdene i Tyrkia og Syria, etter jordskjelvet som så langt har krevd over 11.000 menneskeliv.

Så langt har over 1,1 millioner kroner blitt gitt. Spleis kontrollerer imidlertid ikke at pengene som blir utbetalt til innsamlerne, faktisk går til det oppgitte formålet.

Dermed kan tjenesten i verste fall bli brukt av folk som forsøker å berike seg selv, snarere enn å hjelpe andre. Det bekrefter daglig leder i Spleis, Bjørn Kjetil Hellestræ til Nettavisen.

– Du har helt rett i det. Dersom en har uærlige hensikter og klarer å overbevise andre om å gi, er det mulig å svindle folk på mange måter, også gjennom Spleis.

– Har dere hørt om tilfeller der pengene har gått andre steder enn det som er oppgitt i Spleis-aksjonen?

– Ja, det har vi, men det er et ekstremt lite antall, sier Hellestræ, som ikke ønsker å gå nærmere inn på antallet

.

Stiller krav til aksjonene

Hellestræ understreker samtidig at alle Spleis-aksjoner ettergås av selskapet. Samtidig som tjenesten bygger på tillit mellom giver og den som samler inn, stiller Spleis også krav til aksjonene.

– Kommunikasjonen om hva pengene skal gå til må være tydelig, og vi vil ikke godta generelle innsamlingsaksjoner. Da vil vi be om å få mer informasjon om hvem som skal hjelpes, før vi vurderer om det er noe vi skal tro på eller ikke, sier han.

Han er også glad for å se hvor mye penger som er samlet inn, kort tid etter jordskjelvet.

– Vi er enormt overveldet over den store giverviljen i den norske befolkningen. Når det skjer ting som oppleves urettferdig eller at folk havner i kriser, stiller folk opp for andre. Vi er ydmyke over å se at mange bruker Spleis i en krise som den som har oppstått i Syria og Tyrkia.

I 2022 ble 296 millioner kroner gitt gjennom Spleis, opplyser de.

9500 mennesker har mistet livet så langt etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria. Redningsarbeid pågår døgnet rundt for å redde mennesker fanger i ruinene.

Pengene kan returneres

Spleis-sjefen forteller at de over tid har bygget opp flere mekanismer som skal gi dem og givere informasjon, dersom noe skulle være galt med en Spleis. Blant annet kan potensielle givere rangere de forskjellige innsamlingsaksjonene.

– Hvis mange har vært skeptiske til en Spleis, merker vi denne med et banner, der dette blir opplyst. Alle kan også rapportere Spleis-aksjoner til oss, om de har mistanke om brudd på vilkårene våre, sier han, og fortsetter:

– Hvis vi finner ut at det er hold i rapporteringen, stopper vi Spleis-aksjonen, og returnerer pengene til giverne. Spleis er også åpent og transparent, og de som samler inn må vise hvor mye de har fått inn, og mottaker må identifisere seg med BankID.

– Vil dere vurdere å innføre noen krav om dokumentasjon, eller andre former for kontroll for dem som får utbetalt penger fra Spleis?

– Vi vil absolutt kunne vurdere å innføre det. I hovedsak har vi et ønske om å gi givere og innsamlere en plattform, og dytte dette i en positiv retning. Derfor har vi også gjort det lett for innsamler å legge ut oppdateringer om Spleis-aksjonen underveis. Det er viktig for oss.

– Søker trygge samarbeidspartnere

Karais Ahmet er rådgiver for organisasjonen Hjelp en trengende hånd. De har for tiden samlet inn nesten 190.000 kroner til de rammede områdene i Tyrkia og Syria.

De mener at Spleis er en god plattform når det gjelder å nå publikum i slike saker, og at åpenheten plattformen tilbyr er viktig for dem.

– I stedet for å gi direkte til en bankkonto, vet folk nå hvor mye penger som blir samlet inn, Ahmet til Nettavisen.

Pengene de samler inn skal gå til å hjelpe folk i de kriserammede områdene, blant annet gjennom å bistå med mat. Selv har Ahmet mistet flere familiemedlemmer i tragedien.

– Vi søker trygge samarbeidspartnere, slik at pengene blir brukt til formålet. Jeg vet at vi har sendt forespørsler til den tyrkiske ambassaden, og til Norsk Folkehjelp, sier han.

Ahmet mener innsamlingsaksjonene handler om trygghet mellom giver og innsamler. Organisasjonene har et ansvar for å gi giverne tilbakemeldinger på hvordan midlene er blitt brukt.

Om at Spleis ikke gjennomfører kontroller på pengene, sier han:

– Jeg vet ikke om Spleis bør gjøre det, eller om et innsamlingsregister bør gjøre det, for lettere oppfølging.