I 2013 var forventet levealder 83,6 år for kvinner og 79,9 år for menn i Norge. For fire år siden var forventet levealder henholdsvis 82,3 og 78,3.

Det er med andre ord fortsatt en framgang i levealder, men likevel ikke bra nok til å oppnå målsettingen om å være blant de tre landene i verden med høyest levealder, viser tallene fra Folkehelseinstituttet.

Norge har nemlig hatt en dårligere utvikling i forventet levealder sammenlignet med for eksempel Sverige.

Den forventede levealderen er fortsatt mye høyere hos kvinner enn hos menn, men i løpet av de siste 20 årene har denne forskjellen blitt mindre. Folkehelseinstituttet mener en av årsakene til dette er at menn i større grad enn kvinner har endret sine livsstilsvaner når det gjelder for eksempel røyking og kosthold.

Levealderen er høyest på Vestlandet og lavest i Finnmark, Østfold og Hedmark, mens Oslo de siste årene har hatt en markant vekst i forventet levealder, dog med store forskjeller bydelene imellom.

Tallene viser også at det er sammenheng mellom utdanning og levealder. De med høy utdanning lever lenger enn de med mindre utdanning, og de siste årene har særlig lavt utdannede kvinner hatt en negativ utvikling i levealder. (©NTB)