En ny undersøkelse viser at få nordmenn endret reiseplaner som direkte følge av terrortrusselen mot Norge. Samtidig sier en fjerdedel av befolkningen at myndighetenes åpenhet rundt terrortrusselen bidro til å skape unødig frykt.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag for Nettavisen. Den er gjennomført etter at myndighetene senket trusselnivået, og 853 nordmenn er spurt.

De som ble mest skremt er i aldersgruppen 18-39 år, hvor 58 prosent har svart at åpenheten førte til frykt. 33 prosent av alle de spurte innbyggerne i Oslo har svart det samme. Mange med lav inntekt og utdanning velger også samme svar.

Evaluering av politiets tilstedeværelse er noe mer splittet. Halvparten sier at de er helt eller delvis enig i at økt synlighet av politi ga trygghet.

Vil ikke kommentere

Justisdepartementet opplyser at de ikke har anledning til å kommentere undersøkelsen fredag. Politidirektoratet ønsker heller ikke å stille til intervju med Nettavisen, men sender denne kommentaren på mail.

- Dette passer med det inntrykket vi fikk under aksjonen. Som vi har sagt tidligere viser dette at publikum har tatt truslene med fatning, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

LES OGSÅ:PST sier terrortrusselen trolig var feil

Personer over 60 endret reiseplaner

Det er nå to uker siden Politiets sikkerhetstjeneste informerte om en mulig terrortrussel mot Norge.

De mellom 40 og 59 år er minst påvirket trusselen, mens de over 60 år sier at de endret reiseplaner som direkte følge av terrortrusselen. Likevel sier 42 prosent av de spurte over 60 år at myndighetenes åpenhet rundt terrortrusselen ikke bidro til å skape unødig frykt.

En tredjedel av nordmenn i Nord-Norge er derimot enig i at åpenheten skapte unødig frykt.

LES OGSÅ:Stormark: - Krevende for PST å sjekke holdbarheten i terrortrusselen

Små forskjeller mellom kjønnene

Det er ikke store forskjeller mellom svarene til menn og kvinner i undersøkelsen. 434 av de spurte er menn, og 419 kvinner.

På spørsmålet om åpenheten førte til unødvendig frykt sa 28 prosent av mennene at de var helt eller delvis enige i dette. 22 prosent av kvinnene sier det samme.

87 prosent av mennene sier også at de ikke endret reiseplanene sine på grunn av terrortrusselen. Kvinner forandret planene sine noe mer enn menn, men også her svarer 81 prosent at terrortrusselen ikke fikk dem til å forandre noen planer.

At bevæpnet politi patruljerte gatene blir tatt vel imot av begge kjønn. 49 prosent av mennene er helt eller delvis enig i at de følte seg tryggere med mer synlig politi. 23 prosent følte seg ikke noe mer eller mindre trygge med bevæpnet politi i gatene.

Blant kvinnene svarer hele 59 prosent at de er helt eller delvis enig i at politiets økte tilstedeværelse gjorde dem tryggere.