Lørdag vedtok Oslo Høyre at de vil ha varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, populært kalt LoVeSe. Høyre i Troms og Finnmark liker dårlig at partifellene går imot oljeutredning i nord. Nå slår de tilbake med en rekke spenstige forslag for Oslo-politikken, melder TV 2.

Les også: Nå er boksehanskene tatt på - og vi kan få alle mot alle i finalen

Forsvarsminister Frank Bakke Jenssen fremmet en humoristisk uttalelse på årsmøtet til det nordligste fylkeslaget i Høyre, der han foreslo en rekke forslag til endringer i Oslo.

Blant forslagene er vern av Nordmarka i samme grad som Finnmarksvidda og at den gamle NRK-tomta på Marienlyst omgjøres til vindmøllepark.

Det slås også fast at ingen nye eller restaurerte bygg i Oslo kommune kan overstige fem etasjer: «Det er for mange av oss besøkende unaturlig og ubehagelig å måtte kneise nakken for å sjekke hva klokken er.»

Du kan lese hele uttalelsen her:

– Dette er et ironisk og humoristisk svar på et viktig prinsipp for Høyre om at vi skal ha kunnskap før vi fatter viktige vedtak, sier Bakke-Jenssen til TV 2.

Les også: Vestlandet og Nord-Norge Høyre om ny oljepolitikk: - Helt uaktuelt

Bak humoren ligger det alvor om at forsvarsministeren mener at det er behov for kunnskapsinnhenting før man fatter vedtak om oljeaktivitet i områdene:

– Uttalelsen er nødvendig for å løfte frem en viktig debatt frem mot landsmøtet. Konsekvensutredning er kunnskapsinnhenting. Kunnskap til hjelp for lokal-, regional- og rikspolitikere når de skal gjøre kvalifiserte politiske vedtak, sier han.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) fra Troms er enig:

– Vi som bor langs kysten, liker dårlig at man sitter i Oslo og vedtar vern i nord. Det går godt mange steder i landsdelen, men ikke over alt. Da trenger vi heller støtte for å ta i bruk mulighetene som kan gi videre vekst og optimisme i nord, sa Gudmundsen lørdag.

Leder av Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde svarer slik på uttalelsen fra nord på sin egen Facebook-side søndag:

«Stor humor fra Troms og Finnmark Høyre - som svarer ut Oslo Høyres vedtak mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Takk, Frank Bakke-Jensen 😂 🙌

Regjeringen er for øvrig i ferd med å innføre strengt vern (nasjonalpark) i Østmarka. Markaloven verner både Nordmarka, Lillomarka og Østmarka, samt de øvrige markene rundt Oslo mot utbygging for å sikre naturvern og friluftslivsinteressene. Innenfor markaområdene er det opprettet flere naturreservat, som er den strengeste verneformen vi har. Og hele Oslo ligger innenfor ulvesonen.

Mener også å huske at regjeringen i to perioder nå har vernet LoVeSe mot boring. Så 🤷‍♀️»