Kristelig Folkeparti (KrF) er neste parti ut med landsmøte til helgen.

Der vil KrFU fremme følgende resolusjonsforslag: «KrF vil at Norge forplikter seg til å relokalisere 10 000 asylsøkere fra Italia og Hellas de to neste årene.»

I forslaget fra KrFU heter det at:

«I september 2015 ble EU-landene enige om et toårig relokaliseringsprogram for å avlaste Hellas og Italia. Avtalen var at EU-landene skulle relokalisere 160.000 asylsøkere i løpet av to år (innen september 2017). Nå, halvannet år inn i avtalen, har EU kun maktet å relokalisere nærmere 15.000 asylsøkere.»

Les også: Ap dropper flyktningmål

- Kraftig nedjustert

Den siste rapporten fra EU-Kommisjonen viser imidlertid at behovet for relokalisering er betraktelig nedjustert.

- EU-Kommisjonen skriver at det per nå er rundt 14.000 aktuelle søkere for relokalisering i Hellas og 3.500 aktuelle søkere i Italia som har behov for relokalisering, opplyser UDI til Nettavisen.

- Hvorfor opererer dere med at det er behov for å relokalisere 160.000 i stedet for oppdaterte tall?

- Vi viser til avtalen EU-landene inngikk i 2015 og hvordan det ikke er fulgt opp av EU-landene. Tallene UDI viser til gjelder kun de som er kvalifisert for relokalisering etter de spesielle kriteriene for å få en slik plass, sier KrFU-leder Ida Lindtveit til Nettavisen.

- Ikke registrert ordentlig

Hun viser til at situasjonen i mottaksapparatet i Hellas og Italia er sprengt.

- Det gjør både at menneskene som er der har forferdelige forhold, og at man ikke får registrert ordentlig dem som kommer til Europa. Det er viktig for menneskene det gjelder og for Europas felles sikkerhetssituasjon at alle blir registrert og får behandlet søknaden sin. Det er ikke tilfelle i dag, og det er derfor vi mener Norge må ta et ekstra ansvar når vi har lave ankomsttall og høy kapasitet, bemerker hun.

- Vi skal mobilisere så godt vi kan

- Hvorfor skal Norge ta imot over halvparten av ekstrapotten til EU?

- Fordi vi mener 10.000 over to år er helt overkommelig og viser at vi tar internasjonalt ansvar. Totalt sett vil dette utgjøre et lavere antall enn normalsituasjonen for Norges mottak har vært de siste ti årene, med unntak av 2015, sier Lindtveit.

- Forventer dere å få flertall for resolusjonen til helgen?

- Ja, og vi skal i alle fall mobilisere så godt vi kan, sier KrFU-lederen.