Tidligere i år donerte Norge 32 broer til Ukraina. Nå følger de opp donasjonen, med i alt tolv dieseltogsett, som Ukraina har etterspurt.

Det bekrefter samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) overfor Nettavisen.

– Sannsynligvis kan vi få sendt ned fire av dem før sommeren, og sannsynligvis åtte til i løpet av året, sier statsråden.

Han mener det er viktig å få togene på plass i Ukraina.

– Transport er helt avgjørende for å få ting til å fungere. De er i en krigssituasjon og det skal fraktes mye materiell, mat og sivil bistand, forklarer han.

Og legger til:

– All infrastruktur er helt avgjørende for å få det til, og vi ønsker å bidra med det vi kan som nasjon. Da er tog nok et konkret eksempel på det.

Tosifret antall millioner

Togene som gis fra Norge til Ukraina, er ikke nye. Faktisk er de så mye som 40 år gamle. Det er imidlertid Ukraina selv som har ønsket seg denne typen materiell.

– Hvilke verdier snakker vi om her, hvor mye koster togene?

– Det er en kostnad knyttet til å transportere dem og gjøre dem klar. Den samlede kostnaden ligger på 10-12-millioner kroner, sier Nygård.

På spørsmål om hva Norge og samferdselssektoren kan støtte Ukraina med i tiden framover, utover broene og togene, sier statsråden:

– Hva framtiden vil bringe, er vanskelig å si nå. Det vil alltid være med utgangspunkt i hva Ukraina ønsker seg, og så vil det neste være hva vi har av tilgjengelig materiell eller hva vi kan bidra med økonomisk.

Drar til grenseområdene denne uken

Onsdag reiser Nygård til Polen, helt på grensen til Ukraina. Der skal han delta på et møte med det internasjonale transportforumet (ITF), og transportministre fra ulike land.

Også Ukrainas transportminister, som også har fått tittelen som visestatsminister for gjenoppbyggingen av landet, vil være til stede der.

– Det viktigste er at landene kommer sammen og ser hva man kan bidra med for å hjelpe Ukraina framover. Da er vi som er transportministere opptatt av hvordan vi kan bidra på transportområdet, sier han.

Ap-statsråden har forberedt seg på at situasjonen i grenseområdene vil være annerledes enn hjemme på kontoret i Oslo, der Nettavisen møter ham.

– Jeg er jo forberedt på at det kan være sterke opplevelser knyttet til det, kanskje særlig i å møte min kollega fra Ukraina og høre hans opplevelser. Det er klart at de står i særdeles krevende ting. Det er mange inntrykk knyttet til å komme så tett på, sier han.