Gå til sidens hovedinnhold

- Norge driver med akademisk apartheid

Alternativet er ikke å følge FN-resolusjoner, svarer PST.

Flere titalls iranske studenter og forskere ble nektet studieplass ved norske universiteter og høyskoler i fjor. Årsaken er at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frykter at iranske studenter skal tilegne seg kunnskap i Norge som kan bidra til produksjon av masseødeleggelsesvåpen.

Iransk politiker kom i helgen med krass kritikk mot at hans landsmenn ikke får studere ved norske utdanningsinstitusjoner.

- I dag opplever vi en form for akademisk apartheid eller suspensjon av iranske universitetsstudenter i Norge, sier den iranske parlamentarikeren Mohammed Mehdi Zahedi i en uttalelse på søndag, melder det iranske nyhetsbyrået Fars. Han leder utdanningskommisjonen i den iranske nasjonalforsamlingen.

Det er imidlertid en kjent sak at såkalte røverstater med atomvåpenambisjoner benytter en rekke bakveier for å få nødvendig kunnskap og utstyr.

PST anbefaler
Det er ikke PSTs oppgave å avgjøre om studenter eller arbeidssøkere skal nektes visum i Norge, men sikkerhetstjenesten kommer med egne anbefalinger til Utlendingsdirektoratet (UDI).

- Fra og med i fjor har vi fått oversendt søknader for både arbeids- og studentvisum fra UDI for en vurdering hos oss. Vi gjør en vurdering og sender en anbefaling. I fjor var det et sekstitalls søknader der vi ikke anbefalte visum. Det samlede antallet vi vurderte i fjor var 350, sier seniorrådgiver og pressekontakt i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

- Begrunnelsen er ulike FN-resolusjoner, som går spesielt på Iran. Det gjelder restriksjoner på varer, tjenester og i dette tilfellet kunnskap, og at Norge ikke skal bidra til kunnskap som kan inngå i ulike våpenprogrammer, sier Bernsen.

- Vi følger FN-resolusjoner
Bernsen tar kritikken fra Iran med knusende ro.

- Vi har undertegnet internasjonale avtaler som de fleste andre vestlige land har undertegnet. Sånn sett følger vi FN-resolusjoner. Hvorfor noen mener det er apartheid eller forskjellsbehandling, er vanskelig å svare på. Alternativet er ikke å følge FN-resolusjoner, påpeker Bernsen.

Bernsen sier at PST bruker både etterretning og åpne kilder når de skal vurdere en søknad.

- Da gjør vi en vurdering som baserer seg på bakgrunnen til personen og hva han eller hun ønsker å studere her i Norge. Det er spesielt en del teknologiske fag vi har fokus på, sier han.

- Nødt til å gå bredt ut
Norsk atomforsker, som uttaler seg på generelt grunnlag, sier at land som begir seg ut på programmer for å utvikle kjernevåpen eller ballistiske missiler, er nødt til å gå svært bredt ut og bygge kunnskap innen mange naturvitenskapelige disipliner.

- Og teknologiske framskritt kan gi helt avgjørende fordeler i utvikling av alle aspekter av dette. Når det gjelder land som Iran og Nord-Korea, så er disse på mange områder ekskludert fra det gode selskap gjennom eksportkontroll, og må søke kunnskap og teknologi via fordekte og indirekte veier, sier atomforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Halvor Kippe, til Nettavisen.

- Det gjelder anskaffelser av konkret utstyr, men ikke minst også kunnskapsoverføring. Mens mange av de sentrale aktørene i det iranske atomprogrammet har studert ved mange av de beste, vestlige universitetene, så har Nord-Korea i tidligere år hatt sine eksperter på opplæring i det gamle Sovjetunionen, sier Kippe.

Forebyggende
Kippe sier PST utfører en viktig oppgave med å begrense spredningen av kunnskaper som kan misbrukes til å produsere masseødeleggelsesvåpen.

- PSTs forebyggende virksomhet er veldig viktig for å bevisstgjøre teknologibedrifter og høyere utdanningsinstitusjoner om utfordringen ved kunnskapsoverføring. Det er ofte ikke nærliggende for disse å tenke seg hva annet teknologien de utvikler kan brukes til, sier Kippe.

Bernsen sier at PST har jobbet med dette forebyggende arbeidet i to tiår.

- Det handler ikke bare om en gjennomgang av studenter som ønsker å studere her i Norge, men det handler også om bevisstgjøring hos bedrifter som produserer elementer som kan bli brukt i slike programmer (atom- og våpenprogrammer red.anm.). Dette er et stort felt vi har jobbet med siden 1990-tallet, sier han.

- Har dere mistanke om at det finnes iranere i Norge i dag som forsøker å tilegne seg kunnskap som kan misbrukes til utvikling av masseødeleggelsesvåpen, Bernsen?

- Ja. Det finnes i Norge i dag. Det er derfor vi gjør dette, sier han.

- Hindrer forskning
Den iranske politikeren hevder Vesten hindrer iranske professorer og studenter tilgang til informasjonsdatabaser som de trenger til å bedrive forskning, og at dette strider med internasjonal lov. Samtidig påpeker Zahedi at studienekten skjer i en tid hvor Iran og vestlige makter har inngått en midlertidig atomavtale, og at partene derfor bør være mer opptatt av forsoning.

- Men som øverste leder av den islamske revolusjonen ayatollah Seyed Ali Khamenei har påpekt gjentatte ganger, så er ikke USA og deres allierte pålitelige samarbeidspartnere, sier Zahedi.

Vesten beskylder Iran for å ha ambisjoner om å utvikle atomvåpen, mens Iran hevder de kun har fredelige hensikter med sitt atomprogram.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken