Kommentaren faller når FAFO dokumenterer at hver fjerde nordmann mener at noen «menneskeraser» er mer intelligente enn andre.

«At en så stor andel av befolkningen sier dette, er dypt alvorlig», sier likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm.

Reinspikka rasisme

Dette er ikke til å kimse av. Rasismen er ikke lenger et «kort» noen bruker. Det er godt dokumentert av forskerne. Forskerne er faktisk forbauset over at så mange nordmenn helt åpnet viser rasistiske holdninger. Hver sjette nordmann sier at h*n helst ikke vil ha en muslim som nabo, en tredjedel sier at de blir av og til redde dersom de går forbi en gruppe muslimske menn, hver tredje nordmann mener at «en kvinne som bærer hijab ikke kan forvente seg å bli behandlet likt».

Reinspikka rasisme! Muslimer er skyteskiva!

På en lunsjsamtale forleden spurte Dagens redaktør Vebjørn Selbekk meg og en Arbeiderparti-politiker om Hadia Tajik kan bli statsminister. Han ble overrasket over at både jeg og min AP-kollega svarte at det er lite sannsynlig.

«Norge er ikke klar for en muslim som statsminister», var mitt svar.

Noen ganger er det bare trist å bli bekreftet av forskningen. Denne undersøkelsen viser at vi hadde rett. Muslimer er minst populære til å bli statsminister i Norge, slår undersøkelsen fast.

En resignert statsminister

Undersøkelsen er et hardt slag for mange med minoritetsbakgrunn, men mest av alt bør dette være dypt bekymringsfullt for myndighetene. Tross alt har de et ansvar for å forebygge fordommer i samfunnet og bekjempe diskriminering og hat mot minoritetene.

Jeg er bekymret over at landets fremste tillitsvalgte - statsministeren - ikke makter dette. Solberg har enten ikke forstått - eller gitt totalt opp en av sine fremste oppgaver: Å lede nasjonen inn i et fellesskap hvor respekt, mangfold og bekjempelse av hat mot minoritetsgruppene er prioritert.

Hun har offentlig formanet kunstnere som faktisk har prøvd å sette søkelyset på rasismen. På hennes vakt har organisasjoner som Human Rights Service (HRS) fått statsstøtte. HRS sprer, i beste fall ubegrunnet misforståelse, i verste fall rasisme og hat mot muslimer i Norge.

Regjeringens eget fagorgan, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), anbefalte å frata organisasjonen statsstøtte. Regjeringen har ikke lyttet. Sterke stemmer innad i regjeringen er enige med HRS og dets ståsted.

Negative krefter med mye makt

Da gir statsministeren seg. Hun ser ikke konsekvensene av denne politikken. Negative krefter har for mye makt i hennes regjering. På Solbergs vakt har oppgulp mot minoritetene og innvandrerne fra statsråder vært tilnærmet hverdagskost.

Ytringer som mange betegnet - om ikke rasistiske - så i alle fall egnet for å fremme rasistiske holdninger mot muslimer og andre minoriteter, ble kun kommentert som «jeg hadde ikke ordlagt meg slikt».

Til slutt ble statsministerens tafatthet nok for Stortinget som selv fjernet Listhaug fra Regjeringen. Hun var alt annet enn en integreringsminister. Hun brukte taburetten til å rakke ned på innvandrerne, minoritetene og vårt flerkulturelle samfunn. Dette fant ikke Stortinget seg i. Det var bra.

For statsministeren hadde hverken klokskap eller autoritet til å sette foten ned og korrigere kursen. Enhver statsminister med øye for nasjonens beste, hadde sagt nei da FrP krevde samme Listhaug tilbake i regjering.

Uegnet som ledestjerne

At Solberg gjeninnsetter Listhaug som statsråd, viser hvor lite egnet Solberg er til å bekjempe ytringer, holdninger og meninger som rakker ned på minoritetene. Dette er svaret Solberg gir Norge, når høyrekreftene i Europa organiserer seg bedre enn på flere tiår - med en klar agenda «basta islam».

Når Europas rasister og ekstremister samler seg, erklærer islam som offentlig fiende og mobiliserer mørke krefter til å få avgjørende innflytelse over parlamenter og regjeringer, og rasismen i Norge blir dokumentert, er det behov for en klar og tydelig regjering og regjeringsleder som slår ned på rasismen uansett hvor den befinner seg.

75 prosent av oss som tror på et samfunn hvor alle mennesker er like - krever en handlekraftig regjering.

Den kan ikke ledes av Solberg!