Gå til sidens hovedinnhold

Norge får forbud mot koranskole-SFO og strengere regler for statsstøtte til moskeer

Frp tvinger gjennom strengere regler spesielt rettet mot muslimske trossamfunn.

Før nyttår la regjeringen frem et nytt forslag til finansiering av tros- og livssynssamfunn der staten skal overta hele finansieringsansvaret fra kommunene.

Les også: Staten vil gi 1237 kroner for hver religiøse person - 1,2 millioner personer får ingenting

Siden den gang har Fremskrittspartiet gått ut av regjering, og dermed var det ikke lenger flertall for forslaget. Frp har i utgangspunktet vært for å avvikle hele ordningen med støtte.

Men fra Stortinget bruker de nå sin makt til å endre loven før den ble vedtatt. Partiet reagerte sterkt etter at det ble satt søkelys på koranskole-SFO-er med overnatting som fikk statsstøtte.

Forbyr faste etter-skoletilbud med overnatting

Stortingsrepresentant Himanshu Gultai (Frp) sier til Nettavisen at de i utgangspunktet ønsker å avvikle støtten til trossamfunn som helhet, men at de har kommet til enighet med regjeringspartiene om følgende endringer i forslaget som er foreslått:

  • Det blir et forbud mot koranskole-SFO
  • Økt innsats for å hindre at barn sendes til koranskoler i utlandet
  • Trossamfunn som mottar støtte fra land som ikke selv respekterer religionsfriheten, vil miste offentlig støtte

Konkret ber Stortinget om at regjeringen kommer med «nødvendige lovendringer med sikte på å forby faste etter-skoletilbud med overnatting over lengre tid for å forhindre, segregering, parallellsamfunn, negativ sosial kontroll eller radikalisering».

Gulati understreker at loven ikke forbyr overnatting i begrensede aktiviteter som konfirmasjonsleire, men regelmessige tilbud.

I forslaget åpnes det også for at staten kan føre tilsyn «ved bekymring for aktiviteter som strider mot barns rettigheter, eller som kan synes å ha negativ effekt på barns integrering, bidrar til segregering, negativ sosial kontroll eller radikalisering skal det foretas tilsyn.»

Kan fratas trosstøtte hvis en får støtte fra utlandet

Det har i noe tid vært støy rundt trossamfunn som mottar støtte fra utlandet. Både både Utrop og HRS har skrevet om Saudi-Arabisk innflytelse.

Som en del av forliket med regjeringen, vil tros- og livssynssamfunn som mottar støtte ikke lenger ha rett på støtte fra den norske stat.

«Tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd», står det i lovteksten som nå fremmes.

- Autoritære stater skal ikke få styre norske trossamfunn. De som tar imot penger eller andre bidrag fra regimer som ikke selv respekterer religionsfriheten, vil derfor miste statsstøtten. Det er viktig at mottak av slike støtte fra utlandet får konsekvenser, og vi sender et tydelig signal til autoritære land om at vi ikke ønsker noe involvering fra dem i trossamfunn i Norge, sier Gulati til Nettavisen.

Han presiserer lovbestemmelsen skal praktiseres strengt. Selv om lovteksten sier at tilskudd «kan» nektes, skal regelen være at tilskuddet bortfaller:

- I merknad presiseres det at de «skal» fratas støtte. Det vil i merknad bli slått fast at man kan ha en snever unntaksbestemmelse i tilfeller hvor noen har tatt imot bidrag i god tro, sier han.

Gulati: - Stolt

- Frp er stolte over at koranskole-SFOer forbys. Avsløringene fra Drammen i høst viser at vi har fritidsaktiviteter i Norge som kan bidra til segregering og motvirke integreringen. Forbud mot slike aktiviteter, og økt tilsyn generelt, er derfor viktige grep som endelig blir realitet i Norge, sier Gulati til Nettavisen.

- Vi har også fått gjennomslag hos regjeringspartiene om økt innsats for å hindre at barn og unge sendes til koranskoler i utlandet. Over 400 norske unge er sett til utlandet mot sin vilje de siste to årene, det må vi sette en stopper for, sier han.

Les også: Regjeringen og Frp hestehandlet fram ny lov for tros- og livssynssamfunn

Kommentarer til denne saken