Søndag rykker Utenriksdepartementet ut med en sterk fordømmelse av terrorangrepet mot en kirke i Alexandria i Egypt natt til 1. nyttårsdag. Angrepet rammet kristne koptere som var samlet til midnattsmesse. Minst 21 mennesker ble drept i angrepet og mange ble såret.

- Ansvar for trosfrihet
- Jeg fordømmer dette angrepet på det kraftigste, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ifølge en pressemelding.

Han peker på at egyptiske myndigheter har ansvar for å sikre trosfrihet og religiøse minoriteters rettigheter.

- Følger utviklingen i Egypt
- Kristne koptere har rett til fritt å kunne utøve sin religion. Vi følger utviklingen i Egypt tett og forventer at egyptiske myndigheter forsvarer religionsfriheten. Det er også viktig at myndighetene nå maner til ro og oppfordrer alle egyptere til å stå samlet i kampen mot terrorisme, sier utenriksministeren.

Kopterne utgjør omlag 10 prosent av Egypts befolkning. Det har de senere årene vært økende spenninger mellom religiøse grupperinger i landet, påpeker UD.

- Min dypeste medfølelse går til de sårede, de etterlatte og til hele det egyptiske folk etter dette angrepet, sier Støre.

Raseri blant kristen minoritet
Rundt 1000 personer fra den kristne menigheten hadde vært samlet til messe da bomben eksploderte cirka en halv time over midnatt. Angrepet utløste raseri blant den kristne befolkningen, som flere ganger har klaget på diskriminering og sagt at myndighetene ikke tar angrepene de utsettes for på alvor.